Annons

Grannarna till vindkraftsparkerna är de stora förlorarna

Grannar till vindkraftsparker får ingen ersättning och får lägre betalt för fastigheten vid en försäljning, skriver Vindkraftsgruppen i Dalstorp i sin insändare.
insändare • Publicerad 28 mars 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Om vindkraftsbolaget får placera ett verk på ägarens mark utbetalar vindkraftsbolagen oftast en årlig summa som är förhållandevis hög. För grannen är det motsatsen, skriver Vindkraftsgruppen i Dalstorp.
Om vindkraftsbolaget får placera ett verk på ägarens mark utbetalar vindkraftsbolagen oftast en årlig summa som är förhållandevis hög. För grannen är det motsatsen, skriver Vindkraftsgruppen i Dalstorp.Foto: Mats Holmertz

Vindkraftsparker är omtvistade. En del tycker det är bra, andra tycker det är dåligt. Dock förefaller det som att en gemensam nämnare är att ingen vill ha dem tätt inpå där man bor. I vindkraftverkens begynnelse byggdes det enstaka mindre verk, oftast privatägda och vinsterna kom den privata ägaren till godo. Nu är vindkraftsparkerna så mycket större och det är ett storskaligt exploaterande från stora företag som projekterar och bygger parkerna för att sedan, efter byggnation, sälja parkerna till större investerande företag som fortsätter att dra nytta av parkerna och tjäna enorma summor pengar. Det är inte ens säkert att elen som produceras i våra förstörda marker tillfaller Sverige, utan den kan gå direkt till utlandet, till stor vinst för det ägande företaget. Den förfulade exploaterade parken bringar lite nytta till den angränsande fastighetsägaren som får stå ut med ljud och framförallt ljus från vindkraften.

”Den förfulade exploaterade parken bringar lite nytta till den angränsande fastighetsägaren som får stå ut med ljud och framförallt ljus från vindkraften.”

Vad innebär detta då för en fastighetsägare?

Annons

Om vindkraftsbolaget får placera ett verk på ägarens mark utbetalar vindkraftsbolagen oftast en årlig summa som är förhållandevis hög. Detta kan för den enskilde ägaren givetvis vara positiv. För grannen är det motsatsen, ingen betalning utan bara att "stå ut". Vid en mäklarvisning av en fastighet som är granne med en vindkraftspark går nio av tio spekulanter därifrån, i princip ingen vill ha en vindkraftspark som granne om man kan välja. Konsekvens – lägre betalt för fastigheten. Detta oavsett om det utgår ett årligt "bidrag" från vindkraftsbolaget. Den tionde av tio kan tänka sig att köpa fastigheten med inkomsten från vindkraftsbolaget. Men i och med att det inte finns så många andra spekulanter så betalar spekulanten inte så mycket som om det funnes tio spekulanter som var intresserade. Resultat – lägre betalning för fastigheten.

Kungliga Tekniska Högskolan har gjort en fallstudie beträffande värden för fastigheter som ligger nära vindparker. Den pekar ensidigt på att vindparkerna påverkar fastighetsvärdena negativt. Och vi pratar inga blygsamma värdeminskningar, utan ända upp mot 40 procent av värdet "före vindparken".

Och som fastighetsägare – vad får du för positiva resultat av att det byggs vindparker i din omedelbara närhet? Inga.

Gör din röst hörd gentemot politikerna i kommunen.

Vindkraftsgruppen i Dalstorp

genom Peter Carlsson, fastighetsmäklare.

Annons
Annons
Annons
Annons