Annons

Grannar: Därför överklagar vi samverkanshuset i Gällstad

Vi vill ha ett samverkanshus i Gällstad, men inte så nära befintlig bebyggelse, skriver några blivande grannar till fastigheten som ska innehålla äldreboende och förskola.
Insändare • Publicerad 27 april 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Här ska samverkanshuset i Gällstad byggas.
Här ska samverkanshuset i Gällstad byggas.Foto: Pernilla Rudenwall

Dessa synpunkter och frågor kommer från invånare nära där samverkanshuset i Gällstad planeras att byggas.

De grannar som överklagade är inte alls emot byggnation av samverkanshus i Gällstad, men vill ha placering längre bort än tio meter från sina tomtgränser.

Annons

Grannar som överklagade har sedan första samrådet, alltså från början, försökt få kommunen att lyssna på önskemål att flytta detaljplanen längre från befintliga tomtgränser på Biblioteksgatan, längre än fem till tio meter. Lekområde för 120 barn och av- och påstigningsparkering är enligt detaljplan inritat tio meter från tomtgränserna. Vi har fått information om att cirka 70–80 bilar beräknas anlända och lämna av barn från 05:30 och sedan skall hämtning ske fram till cirka 18:00.

Tomten för samverkanshuset är på sju hektar, varför placera allt så nära befintliga villor? Enligt detaljplan skall mindre än fem hektar av denna yta utnyttjas, varav ”hårdyta” bara får vara 3,5 hektar.

Vi har framfört dessa åsikter om avstånd på alla samrådsmöten, skickat skrivelser, varit i kontakt med planenheten och politiker. Då vi inte fick något gehör från planenheten, bjöd några grannar under samrådstiden in förra kommunalrådet och förre vice kommunalråd till möte. Vi fick möjlighet att diskutera och framföra åsikter om bland annat längre avstånd från tomtgränserna. Vi upplevde detta som ett bra och trevligt möte. Vid första samrådet och vid detta möte var placering av detaljplan med lekyta och parkering fem meter från våra tomtgränser. Vid nästa samråd hade avstånd för lekyta och avlastningsparkering ändrats till tio meter från tomtgränserna utökats. Det är inte tillräckligt. Förstår inte att man har tanke att ”bygga” så nära år 2023. Särskilt då allt bortanför är obebyggt.

På mötet med politikerna framförde vi och pratade om förslag (som vi även skickat in och haft uppe på samråd) om att ändra i detaljplan och placera äldreboende mot centrum, västerut och förskolan med lekområde för barnen österut mot Rånnaväg och mot befintlig skog, närmare till ”gamla elljusspåret”, skogsutflykter, gymnastikhall, skola och fritids. Då skulle det bli som kommunen skrev till Vänersborgs tingsrätt, att brukarna på äldreboende får nära till livsmedelsaffären och till apoteksombud. Kommer denna justering ske, att äldreboende placeras närmast centrum och barnen närmast skogen?

”Vi har hela tiden varit tydliga med att vi vill ha och ser fram emot byggnation i Gällstad, väldigt bra för samhället, men inte så nära våra befintliga tomtgränser.”

Då området i nuläget är helt obebyggt, har skog och åkermark och är på sju hektar, borde avståndsönskan från tomtgränser kunna lösas på något sätt. Biotopskydd, grodorna i diket på åkern fanns ju innan huset ritades, så de bör ju tagits med i beräkning,

Var inte tanken från början att seniorboende skulle vara placerat närmast centrum? Var inte det ett av de främsta argumenten till nuvarande placering av samverkanshuset? Varför då rita placering för eventuellt seniorboende längst bort från centrum?

Hur många av er som beslutat om detaljplanen i kommunen och på planenheten skulle inte ha synpunkter om avstånd till lekområde och avlastningsparkering om ni skulle bo i några av våra närliggande villor? Skulle ni vilja ha en ny bebyggelse (lekyta för 120 barn och av- och påstigningsparkering) tio meter från era befintliga tomtgränser om ni hade bott här? Tror de flesta skulle anse att en sådan placering är för nära tomtgränserna.

Vi har hela tiden varit tydliga med att vi vill ha och ser fram emot byggnation i Gällstad, väldigt bra för samhället, men inte så nära våra befintliga tomtgränser. Vi önskar skogsområde om mer än tio meter mellan villatomter och nybyggnation.

”Grannar”

Annons
Annons
Annons
Annons