Gör om och gör rätt om tyngdtäcken

Ibland fattas beslut som riskerar att få långt större konsekvenser än enbart beslutet i sig. Så har skett när SKR:s medicinsktekniska produktråd, MTP-rådet, beslutat att avråda Sveriges regioner från att subventionera tyngdtäcken. Problemet är att beslutet är fattat på bristfälliga grunder.
Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT