Ett luktfritt och slamfritt reningsverk är möjligt

Miljöpartiet i Ulricehamn föreslår att kommunen undersöker om det går att göra det nya reningsverket slamfritt.
insändare • Publicerad 15 januari 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det har tidigare förekommit problem med lukt från nuvarande reningsverk i Ulricehamn. Miljöpartiet föreslår nu att man utreder om det nya reningsverket kan använda sig av ny teknik som helt undviker slam.
Det har tidigare förekommit problem med lukt från nuvarande reningsverk i Ulricehamn. Miljöpartiet föreslår nu att man utreder om det nya reningsverket kan använda sig av ny teknik som helt undviker slam.Foto: Christer Seldevall

Reningsverk gör ett viktigt och ofta underskattat arbete med att rena vatten och avlopp. Det som renas bort heter slam och det är geggigt, luktar illa , avger klimatgaser och kan innehålla farliga ämnen. Med en ny teknik kan slam helt undvikas och istället får man ut ett klimatsmart biobränsle. Detta betyder att slamlukten försvinner och lastbilstransporter till och från reningsverket minskar.

Denna teknik testas nu av det kommunala VA-bolaget Roslagsvatten i Margretelund utanför Stockholm. Målet är att bygga världens första helt slamfria avloppsreningsverk i Sverige. Roslagsvatten gör arbetet i samarbete med företaget C-Green Technology och IVL Svenska Miljöinstitutet.

”Med en ny teknik kan slam helt undvikas och istället får man ut ett klimatsmart biobränsle. Detta betyder att slamlukten försvinner och lastbilstransporter till och från reningsverket minskar.”

Är det inte dags att Ulricehamns kommun också satsar på denna teknik när nu kommunen beslutat att bygga ett nytt reningsverk nära skidcentret i Vist?

I kommunens strategidokument antaget i kommunfullmäktige i december 2018 kan man läsa att : ”Ulricehamn ska vara i framkant som en ekologiskt hållbar kommun”.

En motion har nu lämnats in av Miljöpartiet i Ulricehamn med följande lydelse :

”Att kommunen undersöker om en sådan ny teknik kan användas vid bygge av ett nytt reningsverk som skapar ett luktfritt slam liknande den teknik som Roslagsvatten är på väg att testa.”

Arne Fransson

Ingemar Basth

Kerstin Berggren

Pernilla Udnaes

Miljöpartiet Ulricehamn