Annons

Eolus: Vi har inte mutat eller vilselett Böneborna

Eolus har varit en seriös aktör i mer än trettio år, skriver företagets vd Per Witalisson, och vänder sig mot de allvarliga anklagelser som riktats mot Eolus i diskussionen och besluten runt vindkraftverken i Böne.
insändare • Publicerad 23 september 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Eolus har under mer än 30 år byggt runt 15 procent av den vindkraft som finns i Sverige, skriver företrädare för företaget i sin insändare. Vindkraftverken i Bondegärde byggdes av Eolus.
Eolus har under mer än 30 år byggt runt 15 procent av den vindkraft som finns i Sverige, skriver företrädare för företaget i sin insändare. Vindkraftverken i Bondegärde byggdes av Eolus.Foto: Lars Näslund

Till invånarna i Ulricehamns kommun.

Västsverige står inför en enorm utmaning, och fantastiska möjligheter, när det gäller regionens utveckling, tillväxt och välfärd. Privatpersoner och industri skriker efter grön el till rimliga priser. I Västsverige produceras idag ungefär en tredjedel av den el som konsumeras. Inom 10 år kommer industrin i Västsverige närapå vilja dubbla elanvändningen. Att stoppa vindkraftsparken i Böne – ett projekt som kan ge el redan nästa år – är kontraproduktivt.

Annons

Eolus har under mer än 30 år byggt runt 15 procent av den vindkraft som finns i Sverige. Om vi inte hade agerat renhårigt och professionellt hade vi inte funnits kvar idag. I Ulricehamn har vi i nästan tio år utvecklat ett projekt med två stycken, med dagens mått mätt förhållandevis låga, vindkraftverk i Böne/Hällunda som skulle kunna producera el som räcker till motsvarande 4 600 villor redan nästa år. Eolus har också byggt vindkraft i Ulricehamn tidigare, i Bondegärde. Att politiker från flera partier i Ulricehamn nu, nio år efter att man tillstyrkt projektet, riktar allvarliga – och i flera fall felaktiga – anklagelser mot Eolus är anmärkningsvärt. Eolus anklagas bland annat för bestickning (givande av muta), att försöka kringgå demokratin och att förleda de närboende genom att medvetet förhala processen för att kunna bygga högre verk. Det är allvarliga anklagelser som vi inte kan låta stå oemotsagda.

”Vindkraftverk i Böne/Hällunda skulle kunna producera el som räcker till motsvarande 4 600 villor redan nästa år.”

Vi har erbjudit oss att diskutera ersättning till lokalsamhället, bland annat i form av sponsring av exempelvis kultur och ungdomsidrott. Det är praxis i branschen att erbjuda så kallad vindpeng eller bygdemedel. Detta föreslås också av en statlig utredning som nu ligger på regeringens bord att besluta om. Det är inte muta, utan ett uttryck för att det är rimligt att de samhällen som bidrar till ny elproduktion också får något konkret tillbaka. Vi har också meddelat att vi är intresserade av att garantera uppdrag till en stor andel lokala entreprenörer i byggandet av Böne/Hällunda och de två andra vindkraftsparker vi planerar i Ulricehamns kommun, samt att utreda om vi kan satsa på vätgastillverkning och tankstation i Ulricehamn.

Projektet fick tillstyrkan av kommunen och tillstånd av länsstyrelsen 2014 för en park som då låg i Ulricehamns kommuns vindbruksplan. Tillståndet gällde en maxhöjd på 170 meter vid toppen av vingen och är den höjd som ansökan fortfarande gäller. Det är den höjd vi avser bygga om vi får möjligheten. Det vi gjort för att försöka optimera elproduktionen givet den ovanliga maxhöjden är att bygga ett lägre torn för att i gengäld kunna ha större vingar. Detta är i enlighet med tillståndet.

Innan vi startar byggnationen av en vindkraftspark ansöker vi om startbesked från kommunen. Under de mer än 30 år som vi byggt vindkraft i Sverige är det endast i två fall som vi har förvägrats startbesked trots att vi har haft alla erforderliga tillstånd. Båda gångerna har det varit Ulricehamns kommun. Så sent som i maj i år fick vi till slut startbesked för bland annat mark- och betongarbeten efter att vi överklagat kommunens vägran till länsstyrelsen. Det som försenat projektet är brist på elanslutning, låga elpriser, samt kommunens vägran att ge startbesked.

Anledningen till att kommunen överhuvudtaget funnit en möjlighet att dra tillbaka sin tillstyrkan av vindkraftsparken nu beror på ett formaliafel begånget av Länsstyrelsen för nio år sedan. Eolus har inte försökt kringgå demokratin. Möjligen har vi varit dåliga på att kommunicera under de år då vi väntade på elanslutning och startbesked. Den insikten har vi tagit lärdom av och vi arbetar idag på ett helt annat sätt när det gäller kommunikation.

Då vi hade alla erforderliga tillstånd beställde vi vindkraftverken 2021. Tornen till verken ligger sedan ett år tillbaka på en lagringsplats i Tyskland. Vi har också sålt parken, nyckelfärdig, till en lokal företagare i Västsverige.

Västsverige och Ulricehamn är i desperat behov av mer elproduktion. Tyvärr riskerar den här händelseutvecklingen att kraftigt bromsa utbyggnaden av vindkraft i Västsverige och stoppa den helt i Ulricehamn. Företagen är tydliga – ny vindkraft behövs, för det är det kraftslag som kan erbjuda tillskott av fossilfri el till rimliga priser i närtid.

”Tyvärr riskerar den här händelseutvecklingen att kraftigt bromsa utbyggnaden av vindkraft i Västsverige och stoppa den helt i Ulricehamn.”

De direkta förlusterna för Eolus, vår kund och markägarna kommer med stor sannolikhet att uppgå till flera tiotals miljoner kronor. Det är stora belopp, men framför allt reser det frågetecken kring risken med att investera i kommunen. Vi har ytterligare två planerade vindparker i Ulricehamns kommun och vill därför göra ett försök till att återupprätta förtroendet mellan oss och den politiska ledningen. Vi vill bidra till mer elproduktion i Västsverige och samtidigt skapa jobb för lokala entreprenörer och erbjuda sponsring till kultur och ungdomsidrott. Nu är det upp till Ulricehamns kommun att bestämma sig för om man vill vara med på denna resa.

Per Witalisson, vd Eolus
Per Witalisson, vd EolusFoto: Privat

Per Witalisson, vd, Eolus

Stefan Gustavsson, Ansvarig samhällskontakter, Eolus

Annons
Annons
Annons
Annons