Det blåser bruna vindar över Sverige

Svar till Pascal Andrén, UT 4/5.
Slutreplik • Publicerad 11 maj 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
SD, M och KD förespråkar i dag att försvåra livet för en hel grupp människor som fått lov att bo i vårt land, skriver Marie-Noëlle Carlsson Ferrier.
SD, M och KD förespråkar i dag att försvåra livet för en hel grupp människor som fått lov att bo i vårt land, skriver Marie-Noëlle Carlsson Ferrier.Foto: Tore, Meek

Först reagerar jag på mina påstådda politiska åsikter. Jag har preferenser för olika delar hos alla partiers partiprogram och känner inget ansvar för dagens situation. Jag tycker att mycket kan förbättras och anammar värderingar baserade på allas rätt till värdighet, frihet och jämlikhet. Jag ser med förfäran intolerans, hat och förakt fånga vissa grupper i ett hårt grepp.

Jag förstår inte vad Pascal Andrén menar med " tragisk situation" och "efterdyningar" i spåren av flyktingkrisen 2015. Både höger- och vänsterregeringar har sedan 1990-talet lagt de första stenarna till dagens situation. Långt före den extraordinära flyktingkrisen reformerades försäkrings- och pensionssystemet till det vi lever med i dag.

Samtidigt har partier inom extremhögern använt sig av skickliga retoriska grepp för att omdirigera problemet mot en hel folkgrupp omfattande människor födda utanför västerlandet. Andra partier har nyligen anslutit sig. På den här gruppen skylls allt från kriminalitet till sämre välfärd. Det finns en retorik som är på frammarsch och som påminner om Nazityskland på 1930-talet.

”Vårt tredje största riksdagsparti kommer med lagförslag direktimporterade från Nazityskland.”

Låt mig förtydliga: Den 15 september 1935 instiftades Nürnberglagarna. Riksmedborgarlagen delade medborgarna i två grupper: de med fullvärdigt medborgarskap och övriga medborgare. SD, M och KD förespråkar i dag att försvåra livet för en hel grupp människor som fått lov att bo i vårt land. SD går längst och vill att man ska behandla medborgare och personer med uppehållstillstånd olika, i samma anda som Nürnberglagarna som exemplen nedan visar.

I Tyskland 1935 togs rösträtten ifrån en hel folkgrupp. I Sverige 2021 vill vissa politiker att personer med uppehållstillstånd fråntas sin rätt att rösta i kommunal- och landstingsval.

I Tyskland 1938 kunde en hel folkgrupp inte längre nyttja samma vård som övriga. I Sverige 2021 föreslår SD att personer med uppehållstillstånd enbart ska kunna nyttja akutvård. Man vill också att de utesluts från andra delar av vår välfärd, till exempel rätten till barnbidrag.

Jag har aldrig påstått att SD varit delaktiga i dagens migrationspolitik, men står fast vid att det blåser bruna vindar över Sverige när vårt tredje största riksdagsparti kommer med lagförslag direktimporterade från Nazityskland.

Pascal Andrén tycker det är "fruktansvärt" att "se barn med familjer som flyttar mellan boende". Däremot verkar han inte förfäras över att de boenden dit de i dag flyttas är hälsovådliga och att barnen inte bereds plats i skolan. Han verkar inte förfäras över att de rycks från en trygg miljö i en stad eller by till ett helvete i en förfallen kåk långt från något samhälle.

Jag hoppas att Andrén menade, och missade skriva, om dessa familjers plötsligt och kraftigt försämrade levnadsvillkor. Jag hoppas också att han, som privilegierad medborgare, utnyttjar sina demokratiska rättigheter och gör allt i sin makt för att vansinnet upphör, som att skriva insändare och uppvakta beslutsfattare.

Marie-Noëlle Carlsson Ferrier