Det behövs nya åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen i Sjuhärad

Organisationen Företagarna vill se åtgärder för att minska kompetensbristen i de små företagen. Ändrad prao och en yrkeshögskola som tar hänsyn till de små företagens behov är några av förslagen.
insändare • Publicerad 21 januari 2023
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
De små företagen behöver verktyg för att hitta och behålla rätt kompetens, skriver företrädare för organisationen Företagarna.
De små företagen behöver verktyg för att hitta och behålla rätt kompetens, skriver företrädare för organisationen Företagarna.Foto: 50080

2,9 miljarder kronor. Så mycket betalar de små företagen, alltså företag med färre än 50 anställda, in som skatt varje år i Sjuhärads åtta kommuner. Det motsvarar ungefär 6 000 lärare, förskollärare eller undersköterskor som får vår gemensamma välfärd att fungera. Sveriges småföretagare är motorn i vår välfärd och utan att de hade vågat ta risken att expandera sin verksamhet och anställa fler i sina företag hade våra politiker haft väldigt mycket mindre skattemedel att fördela till vård, skola och omsorg.

Många av dessa företagare är beroende av sina medarbetare för att deras företag ska kunna växa och på så sätt bidra med ännu mer skatteintäkter. Det största hindret mot detta är kompetensbristen och under de senaste åren har det tillväxthindret blivit alltmer allvarligt. För att våra små företag ska kunna fortsätta växa och bidra till svenskt välstånd krävs att företagen har tillgång till rätt kompetens och att unga ges möjlighet att bli nästa generations företagare. Lika viktigt är att företagaren får de verktyg som krävs för att hitta och behålla rätt kompetens.

”För att våra små företag ska kunna fortsätta växa och bidra till svenskt välstånd krävs att företagen har tillgång till rätt kompetens.”

Här i Sjuhärad jobbar omkring 40 000 personer i de små företagen men kompetensbristen är ett nationellt problem. Det krävs många olika åtgärder för att möta problemet, både nationellt och lokalt. Här är tre förslag som vi vill lyfta som särskilt viktiga:

1. Ta fram en modell för småföretagarvänlig prao och strukturerade studiebesök. För att underlätta för småföretag att ta emot praoelever föreslår Företagarna att Skolverket i samråd med näringslivet tar fram en modell för småföretagarvänlig prao, där praktiken delas upp mellan olika arbetsplatser och delvis ersätts med studiebesök. Då sänks tröskeln för mindre företag, som har begränsat med tid, att erbjuda praktikplatser och det ger eleverna möjlighet att upptäcka flera branscher. I väntan på ett uppdrag till Skolverket kan såväl politiker som tjänstemän i Sjuhärads kommuner ta egna initiativ till detsamma.

2. Expandera yrkeshögskolan långsiktigt efter småföretagens behov. Det är viktigt att yrkeshögskolan kan möta de små företagens behov, därför krävs att antalet utbildningsplatser ökar. Även korta kurser och kurspaket med flexibelt upplägg, som möjliggör att man kan arbeta på dagtid och studera på kvällstid, svarar väl upp på företagens behov av kompetensutveckling. Företagarna anser att Myndigheten för yrkeshögskolan bör utreda hur man kan säkerställa att behovet hos småföretagen fångas upp när utbudet av program och kurser bestäms och dimensioneras.

3. Erbjud skatteincitament vid inköp av kompetensutvecklande åtgärder. Utbildning och kompetensutveckling av medarbetare är viktiga men kostsamma investeringar för alla arbetsgivare. Företagarna föreslår därför att ett skatteincitament som innebär ökade möjligheter att dra av inköp av dessa utbildningar införs. Det är viktigt att staten stimulerar investeringar i kunskap, inte minst i företag som saknar resurser att genomföra intern kompetensutveckling.

Som ett led i att ge företagare fler verktyg att hitta rätt kompetens, och erbjuda möjlighet till kompetensutveckling till ett förmånligt pris, har Företagarna i Svenljunga och Tranemo tagit fram en utbildningsserie som riktar sig till småföretagare. Målet är att ge förståelse för, och verktygen till, hur den enskilde företagaren kan arbeta strategiskt och systematiskt för att locka personal och skapa en uthålligt engagerad företagskultur där medarbetare vill stanna. Det kommer i sin tur att säkra företagets lönsamhet och tillväxt och gynna Sjuhärads kommuner.

Avslutningsvis vill vi konstatera att det krävs ihärdigt och långsiktigt arbete för att möta kompetensbristen och säkra välståndet. Det krävs att politik, näringsliv och utbildningssystemet samarbetar och skapar effektiva vägar för företagen att hitta och behålla rätt kompetens. För det är först då vi kan fortsätta bygga vår gemensamma välfärd starkare.

Michael Stomberg, ordförande Företagarna i Svenljunga-Tranemo

Anna Jansson Libietis, Företagarnas expert inom utbildning och kompetensförsörjning

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Ulricehamns Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.