Det är ingen kris på SÄS

Både budget och vårdproduktion har blivit bättre på Södra Älvsborgs sjukhus under pandemiåret 2021, skriver Stefan Setterberg, (KD) i ett svar på en insändare från Vänsterpartiet.
Insändare • Publicerad 15 januari 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi har en budget som ger oss möjlighet att klara vårt uppdrag och kommer att erbjuda våra invånare fortsatt god vård, skriver Stefan Setterberg, (KD) i ett svar till Vänsterpartiet.
Vi har en budget som ger oss möjlighet att klara vårt uppdrag och kommer att erbjuda våra invånare fortsatt god vård, skriver Stefan Setterberg, (KD) i ett svar till Vänsterpartiet.Foto: Niclas Liljenby

Replik på insändaren "Det är de blågröna som skapat krisen på Södra Älvsborgs sjukhus" från Vänsterpartiet, publicerad i UT den 4 januari.

Det minst sagt förvånande att Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen använder sjukvården på SÄS som politiskt slagträ. Undertecknarna har kunskap om att SÄS lyckades förbättra både ekonomi och vårdproduktion 2021 – trots pandemin.

I början av året hade sjukhuset ett underskott motsvarande cirka 350 miljoner kronor och gick ungefär en miljon kronor minus varje dag. Vid årets slut hade SÄS förbättrat det ekonomiska resultatet med cirka 160 miljoner kronor och har lagt grunden för att nå ekonomisk balans under 2022.

Några exempel som bidragit till denna utveckling:

· Genom bland annat nya arbetssätt på operationsavdelningarna och utvecklat samarbete inom regionen förbättrades tillgängligheten 2021.

· SÄS har under 2021 gjort ett stort planerings- och utvecklingsarbete för den nödvändiga omställningen av hälso- och sjukvården, i syfte att förbättra för patienterna och skapa långsiktig hållbarhet.

· SÄS profil som forsknings-, utbildnings- och innovationssjukhus stärks genom den påbörjade uppbyggnaden av ett kunskapscentrum och nya samarbeten med högskolor och universitet i länet.

”Sveriges modernaste infektionsavdelning färdigställdes på SÄS – mitt under pandemin. Vidare har det fattats beslut om att inrätta en ny vårdavdelning för sköra äldre. På SÄS Skene fortsätter utvecklingen av operationscentrum och närsjukhus.”

Det finns många fler exempel på den positiva utvecklingen inom SÄS det gångna året. Nybyggda psykiatrins kvarter fick stor internationell uppmärksamhet och internationella priser. Sveriges modernaste infektionsavdelning färdigställdes på SÄS – mitt under pandemin. Vidare har det fattats beslut om att inrätta en ny vårdavdelning för sköra äldre. På SÄS Skene fortsätter utvecklingen av operationscentrum och närsjukhus.

· SÄS har som förvaltning en stabil budget 2022. Det finns inga planerade nedskärningar och vi följer tillgängligheten för patienterna per vecka.

· SÄS jobbar långsiktigt tillsammans med övriga vårdgivare i regionen och våra kommuner för att ge befolkningen en sammanhållen vård som utgår ifrån patientens behov.

· SÄS ledning jobbar systematiskt med arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsgivare inom gällande avtal på arbetsmarknaden och centrala ramverk för regionen. En del i detta är förbättrade villkor och förändrad bemanning.

Vi har en budget som ger oss möjlighet att klara vårt uppdrag och kommer att erbjuda våra invånare fortsatt god vård. Ska debatten kunna vara på något sätt begriplig för väljaren betackar jag mig för partipolitiska krisstämplar som bygger på allt annat än verklighet.

Staffan Setterberg (KD)

Ordförande i SÄS styrelse