Annons

Demokratiberedning ska tillsättas under 2020

Svar till Wiktor Öberg (M) och Sebastian Gustavsson (M), UT 17/9.
Replik • Publicerad 22 september 2020
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anledningen till att vi skapade den nya politiska organisationen 2010 var just att flera tyckte att kommunfullmäktige blivit en transportsträcka, påpekar skribenterna.
Anledningen till att vi skapade den nya politiska organisationen 2010 var just att flera tyckte att kommunfullmäktige blivit en transportsträcka, påpekar skribenterna.

Moderaterna Wiktor Öberg och Sebastian Gustavsson kommenterar i en insändare de många avhoppen i kommunfullmäktige. Vi delar mycket av deras åsikter. Anledningen till att vi skapade den nya politiska organisationen 2010 var just att flera tyckte att kommunfullmäktige blivit en transportsträcka. Tanken med den nya organisationen var att stärka kommunfullmäktiges makt genom att införa beredningar. Ett stort antal beredningar startades under mandatperioden 2010–2014.

”Vi kommer snart att kunna bocka av även denna punkt.”

Efter utvärdering har sedan beredningarnas uppdrag förändrats inför denna mandatperiod. Uppdragen skall numera landa i ett ärende där en beredning kan fånga upp synpunkter från kommunens invånare inför ett beslut i kommunfullmäktige. Här har vi alla ett ansvar att ta fram förslag. Styret kan göra det en gång om året genom budgetförslag, oppositionen kan göra det vid varje sammanträde med kommunfullmäktige genom en motion.

Annons

När det gäller demokratiberedning så finns det som en av de 75 punkter som styret tagit fram i det kommunalpolitiska handlingsprogrammet (KPH) som antogs av kommunfullmäktige i april 2019.

I KPH står det att en demokratiberedning ska tillsättas under 2020 för att börja arbetet med att se över den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. Vi kommer snart att kunna bocka av även denna punkt i vårt KPH.

Roland Karlsson (C), kommunstyrelsen ordförande

Mikael Levander (NU), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Mikael Dahl (C), biträdande kommunalråd

Annons
Annons
Annons
Annons