Annons

Debatt: Vi är på rätt väg men vi är inte nöjda

Ulricehamn kan visa på en historisk tillväxt. På tre år har kommunen vuxit med över 1 000 invånare och idag är vi över 24 300. Och vi blir fler. Sverige sätter rekord i andelen som är sysselsatta. I Ulricehamn är arbetslösheten lägre än i riket.
Publicerad 7 augusti 2018
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Simskola i Sim- och sporthallen i Ulricehamn. Socialdemokraterna vill ha kvar sim- och sporthallen i kommunal regi som ett led i att utveckla staden.
Simskola i Sim- och sporthallen i Ulricehamn. Socialdemokraterna vill ha kvar sim- och sporthallen i kommunal regi som ett led i att utveckla staden.Foto: Mariell Dahlström

Sedan motorvägen invigdes har flera företag valt att etablera eller bygga ut verksamhet i Ulricehamns kommun. Dessutom har intresset för att bygga bostäder ökat kraftigt.

Vi har mycket att vara stolta över. Ulricehamns kommun har legat bland de 25 procent bästa kommunerna i Sverige när det gäller resultaten i årskurs sex. Tingsholmsgymnasiet ligger högt på skalan över gymnasier där eleverna lyckats bra.

Annons

Omsorgstagarna visar i enkätundersökningar att de är mycket nöjda med den service och omvårdnad som ges. När det gäller antalet personal som en person med hemtjänst möter ligger Ulricehamn mycket lågt. Det ger trygghet. Under 2017 har vi kunnat erbjuda äldre en fixartjänst samt gratis bussresor för personer som är 75 år och äldre. Under kommande mandatperiod vill vi utveckla denna förmån att omfatta alla från och med 65 år.

Men det finns utmaningar. Måluppfyllelsen i årskurs 7–9 är inte tillfredsställande. Vad gäller andelen behöriga till ett nationellt program har kommunen börjat närma sig snittsiffran i Sverige. Men vi är inte nöjda. Mer behöver göras. Utmaningarna är identifierade och handlingsplaner är framtagna.

Vi är beredda att samarbeta för kommunens bästa. Men det finns tydliga ideologiska skillnader. Driften av Sim- och sporthallen ska vara kvar i kommunal regi.

Det ska gå att kunna bo, leva och verka i hela kommunen. De senaste åren har flera mindre vägar förbättrats och över 1 000 hushåll har anslutits till fiber varje år. Vi har kommit en bra bit på väg. Men mycket återstår och vi är inte nöjda innan alla har möjlighet att ansluta sig till fiber i hela kommunen.

Ulricehamns kommun står inför en rad stora investeringar de kommande åren i form av förskolor, skolor, äldreboende och bibliotek. Dessutom ska sim- och sporthallen renoveras. Tack vare att kommunen har ordning och reda i ekonomin står vi väl rustade inför dessa satsningar. Med en röst på Socialdemokraterna kan du fortsatt känna dig trygg. Vi vågar satsa in i framtiden utan att äventyra kommunens ekonomi.

Mattias Josefsson (S)

Inga-Kersti Skarland (S)

Annons
Annons
Annons
Annons