Annons

Debatt: Stärk hemvärnet för bättre krishanteringsförmåga

21.000 svenskar bidrar idag frivilligt och på sin fritid i Hemvärnet. De utgör genom sitt engagemang en hörnsten i den svenska beredskapen och krishanteringsförmågan. Det är dags att stärka Hemvärnet.
Publicerad 14 augusti 2018
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det är dags att stärka Hemvärnet, menar Moderaterna.
Det är dags att stärka Hemvärnet, menar Moderaterna.Foto: Mats Andersson/TT

Den 44. Hemvärnsbataljonen i främst Sjuhärad är en pärla för vår del av landet och besöktes nyligen av Moderaterna. Vi fick där bevittna hur engagerade medborgare kan göra skillnad även i stora komplicerade frågor som Sveriges försvar och civilberedskap.

Bataljonsledningen var tydlig med att de gärna ser att Hemvärnet tar ett större ansvar även för det civila försvaret, men att det förutsätter ökade resurser både när det gäller ekonomi och övningstid. Vi behöver stärka civilförsvaret, men utan att minska vårt militära försvar, därför är Hemvärnets krav logiskt och bör hörsammas.

Annons

Personal från Hemvärnet har bidragit till att bekämpa de många bränderna som härjat och fortsatt härjar vår skog och mark. Med mer resurser, utbildning och personal kan de bli en ännu bättre extrafunktion för räddningstjänsterna när krislägen uppstår.

Moderaterna vill att Hemvärnet ska förstärkas och tillsammans med Alliansen presenterade vi nyligen flera konkreta förslag för hur en framtida borgerlig regering skulle genomföra detta.

För det första vill vi öka personalstyrkan från dagens 21.000 till 30.000 personer. För det andra göra Hemvärnet till en egen försvarsgren. För det tredje ge Hemvärnet bättre materiel. Det innebär en allmän och omfattande uppgradering av Hemvärnets funktionalitet och roll. Främst kommer detta naturligtvis att gynna landets försvar men som en konsekvens ökar också förmågan att bidra vid kriser i civilsamhället.

Tillsammans med våra förslag om en betydligt starkare nationell krishantering och förstärkt räddningstjänst kommer Sverige bli väl rustat för framtida kriser. Vi vill bland annat stärka utbildningsverksamheten för nya brandmän och annan personal inom räddningstjänsten. Dagens verksamhet som bedrivs inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är underfinansierad och tillgodoser inte kommunernas behov av utbildning. Vi föreslår också tillsammans med Alliansen att villkoren för deltidsbrandmän förbättras och anpassa de lagar och regler som gör det svårt att kombinera sitt engagemang med ett vanligt arbete.

Det är hög tid att höja Sveriges krisberedskap, såväl den militära som den civila. Därför behöver landet en moderatledd regering.

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Riksdagsledamot Södra Älvsborg

Karin Peterson (M)

Kommunalrådskandidat Tranemo

Ulf Sjösten (M)

Ordförande Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)

Annons
Annons
Annons
Annons