Debatt: Låt chefer vara chefer

Chefer i Västra Götalandsregionen måste ges möjlighet att använda sin tid och kompetens till att vara chefer. Vi behöver betrakta chefskap som ett yrke som kräver särskilda kunskaper och förmågor. Då får chefer de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt uppdrag och medarbetarna får de bästa förutsättningarna till en bra arbetsmiljö.
Foto: Berit Roald