Debatt: Därför flyttas reningsverket

Lennart Ekegren ställer i UT ett antal frågor om flytten av reningsverket som vi skall försöka att besvara. Frågorna kretsar framförallt kring kostnad och skälet till att man valt att flytta reningsverket istället för att investera på nuvarande plats.
Foto: Pernilla Rudenwall