Debatt: Bygg snabbjärnväg – med centrala stationslägen

Den har diskuterats länge. Ja, ända sedan projektet presenterades på 1980-talet. En höghastighetsjärnväg som ska sträcka sig från Göteborg till Stockholm och därmed knyta samman storstäderna.
Foto: STR