Debatt: Brunnsnäsköp bra affär för kommuninvånarna

Kommentar till insändare i UT 29/2 från Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) med rubriken ”Skola och välfärd går före köp av herrgårdar”
Foto: Pernilla Rudenwall