Annons

De kriminella gängen måste knäckas

De kriminella gängen är systemhotande och den organiserade brottsligheten bör jämställas med terroristbrott. Syftet med gängbrottsligheten är inte bara att tjäna pengar utan även att ta makten från det demokratiskt beslutade rättssamhället, skriver Jan Ericson.
Debatt • Publicerad 22 september 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi vill införa möjlighet till fördubblat straff för vissa brott som har ett samband med uppgörelser i kriminella grupperingar. En sådan typ av straffskärpningsgrund finns sedan tidigare i Danmark, konstaterar Jan Ericson.
Vi vill införa möjlighet till fördubblat straff för vissa brott som har ett samband med uppgörelser i kriminella grupperingar. En sådan typ av straffskärpningsgrund finns sedan tidigare i Danmark, konstaterar Jan Ericson.Foto: Johan Nilsson/TT

Gängvåldet har växt till ett reellt hot mot vårt samhälle. Moderaterna vill jämställa den grövsta organiserade brottsligheten med terroristbrott och hot mot rikets säkerhet, eftersom vi tycker att effekterna är liknande. Syftet med gängbrottsligheten är inte bara att tjäna pengar utan även att ta makten från det demokratiskt beslutade rättssamhället och att istället styra områden, stadsdelar, näringsverksamhet och människor vid sidan av det demokratiska systemet. Den grova gängkriminaliteten hotar därmed hela samhällsstrukturen.

Moderaterna presenterade häromdagen en lång rad åtgärder för att stoppa de kriminella gängen. Flera av förslagen har vi lagt fram tidigare och några är helt nya.

Annons

Vi vill införa möjlighet till fördubblat straff för vissa brott som har ett samband med uppgörelser i kriminella grupperingar. En sådan typ av straffskärpningsgrund finns sedan tidigare i Danmark och tillämpades bland annat efter den uppmärksammade dödsskjutning då svenska gängmedlemmar dömdes till långa fängelsestraff. I Sverige hade samma brott gett avsevärt lindrigare straff.

”Vi vill införa möjlighet att använda anonyma vittnesmål.”

Polisen bör, efter beslut från åklagare, kunna upprätta visitationszoner där man får utökade befogenheter att söka efter vapen och handgranater på människor och i fordon.

Vi vill införa möjlighet att använda anonyma vittnesmål som kompletterande bevisning vid brottmål. En sådan möjlighet finns redan i Norge.

Vi föreslår att det införs ett straffrättsligt förbud mot att delta i eller ha samröre med en kriminell organisation som begår allvarliga brott. Det skulle leda till att fler gängmedlemmar döms till fängelsestraff och ge polisen nya möjligheter att agera mot gängen. Ett exempel på vad som kan utgöra ett deltagande i ett kriminellt gäng är att upprätta vägspärrar eller anordna möten där olika kriminella gäng deltar. En liknande lag finns sedan i mars i år om förbud mot samröre med en terrororganisation.

Samhället måste ge tydliga riktlinjer till myndigheter att samverka i det brottsbekämpande arbetet, vi måste avskaffa sekretessen mellan myndigheter och polis, samt ge polisen förstärkta möjligheter att avlyssna och övervaka gängmedlemmar.

Vi vill öka möjligheten att beslagta grovt kriminellas egendom. Den som ägnar sig åt gängkriminalitet och saknar legitima inkomster bör kunna förklara hur man kommit över dyra tillgångar som bilar, smycken och kontanter, för att egendomen ska skyddas från förverkande. Motsvarande regler finns i Europarådets konvention från 2005 om penningtvätt.

Vi vill minska risken för att barn växer upp i grovt kriminella miljöer och därför omhänderta fler barn som påträffas i sådana miljöer. Bland annat ska åklagare kunna ansöka och fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU. I dag har bara socialnämnden behörighet att göra en sådan ansökan

Moderaterna vill också öka antalet utvisningar av dömda brottslingar, och införa en möjlighet att avvisa/utvisa utländska medborgare som kan antas vara på väg att begå grova brott i Sverige.

Förslaget om att avvisa/utvisa utländska medborgare på grund av misstanke om avsikt att begå grova brott har fått osaklig kritik, uppenbarligen från människor som inte vare sig behärskar lagstiftning eller juridik. Att avvisa/utvisa en person i enlighet med lagen om särskild utlänningskontroll (1991:572) är en möjlighet som finns redan i dag och gäller personer som exempelvis misstänks planera terroristbrott eller genomföra spioneri eller utgöra annat hot mot rikets säkerhet. Vi vill utvidga denna lag. Dessa avvisningar/utvisningar blir alltså inte ett ”straff utan fällande dom” utan en åtgärd bland många för att motverka brott.

Moderaterna kommer alltid att försvara rättssäkerheten. Men vi kommer också att stå upp för människors trygghet och brottsoffrens upprättelse. Allt detta behövs i ett rättssamhälle.

Jan Ericson (M), jur kand och riksdagsledamot, Sjuhärad

Annons
Annons
Annons
Annons