Annons

Därför är Tolken bästa alternativet för Borås

Svar till Arne Fransson (MP) och insändaren ”Rädda Tolken från törstiga boråsare”, UT 8/5.
Replik • Publicerad 15 maj 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Borås framtida dricksvattenförsörjning ska vara hållbar för både natur, djur och människa, skriver Jonas Holmberg.
Borås framtida dricksvattenförsörjning ska vara hållbar för både natur, djur och människa, skriver Jonas Holmberg.Foto: CHRISTINE OLSSON

Borås står inför utmaningen att skapa en långsiktigt säker dricksvattenförsörjning för nuvarande och framtida generationer boråsare. Det ska göras med perspektiven kvalitet, kvantitet, redundans och säkerhet. Ur ett säkerhetsperspektiv har det varit en grundförutsättning att finna en ny tillgänglig råvattentäkt som i framtiden kan komplettera dagens användning av Öresjö. Därför förordas både Öresjö och Tolken som framtida dricksvattentäkter.

Omfattande utredningar har under flera år genomförts. Åtta olika alternativ har från början utretts med både grundvatten- och ytvattentäkter. Att ha Öresjö som den enda framtida dricksvattentäkten har inte varit ett alternativ, eftersom säkerhetsperspektivet med separata vattentäkter då inte skulle uppnås.

”Tolken har bäst vattenkvalitet och är en stabil sjö som klarar ett vattenuttag.”
Annons

I utredningsarbetet har en metod använts som kallas multikriterieanalys som är en metodhantering i stora samhälls- och infrastrukturprojekt. Kriterier som har studerats i analysen är miljö, vattenkvalitet, leveranssäkerhet och genomförandetid. Resultaten visar på att Tolken är det bästa alternativet att utreda vidare, Tolken har bäst vattenkvalitet och är en stabil sjö som klarar ett vattenuttag.

I den fortsatta tillståndsprocessen kommer nu alla värdefulla frågeställningar tas med som inkommit under samrådsprocessen och fördjupade studier göras. Borås framtida dricksvattenförsörjning ska vara hållbar för både natur, djur och människa.

Jonas Holmberg, marknadschef, Borås energi och miljö

Annons
Annons
Annons
Annons