Debatt

Dags att införa en mobbningsombudsman

Linda Mathiasson ordförande Steg för steg, för en bra psykosocial miljö Lena Laurin ledamot Steg för steg, för en bra psykosocial miljö ,

Det har i Sverige länge funnits olika typer av ombudsmän, till exempel handikappombudsman och jämställdhetsombudsman, vilka senare blev sammanslagna till en diskrimineringsombudsman för att samla kompetensen i en myndighet istället för flera.

Det var bra på många sätt, men kränkande särbehandling i arbetslivet (mobbning på jobbet) togs inte med i kriterierna för diskriminering. Däremot finns mobbning i skolan med som diskriminerande orsak.

Kränkande särbehandling i arbetslivet finns nedtecknat i en föreskrift som ligger under Arbetsmiljöverket och arbetsmiljölagen, men det är ytterst få av dem som utsätts för mobbning på jobbet som får någon form av stöd eller hjälp i dessa frågor.

Av denna anledning vill vi se att det införs en mobbningsombudsman som har som uppgift att på ett oberoende sätt pröva om det finns mobbning på arbetsplatsen. Vi vill också se att det blir den som mobbar som har skyldighet att motbevisa att mobbning inte har förekommit och inte, som det är i dag, att det är den mobbade som ska bevisa att man är utsatt för mobbning på jobbet.

För den individ som utsatts är det katastrofalt nog att bli utsatt och man orkar inte med att också behöva kämpa för att bevisa att mobbningen har skett.

Med tanke på att det är 420 000 personer som upplever sig mobbade på jobbet varje år, är det dags att göra något för att ta tag i problemet och att införa en mobbningsombudsman är ett sätt. Det hade också medverkat till att människor som blir mobbade får en möjlighet att få stöd och hjälp för att ta sig vidare, men också få hjälp i sin situation.