Henrik Erickson: Brist på politiker är värre än tuffa debatter

En anledning till att inte införa en nämndorganisation igen är bristen på engagerade politiker. Det är den verkliga faran för demokratin.