Borås energi måste ta ett miljöansvar

Svar till Jonas Holmberg, Borås energi och miljö, UT 15/5.
Slutreplik • Publicerad 18 maj 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Har Borås energi och miljö en aning om hur ett känsligt ekosystem fungerar, undrar Arne Fransson.
Har Borås energi och miljö en aning om hur ett känsligt ekosystem fungerar, undrar Arne Fransson.Foto: Lars-Åke Green

Självklart måste Jonas Holmberg framhålla att Tolken är bästa alternativet som hans bolag tagit fram. Men har bolaget en aning om hur ett känsligt ekosystem fungerar? Det rör sig inte bara om en teknisk lösning av ett urbant behov. Det gäller att ha blick ut över den horisonten och inse att stadens invånare också har känsla för hur  kommunens tillgångar runt omkring ska bevaras för efterkommande.

Så länge det finns alternativ måste man tänka rationellt och använda dem och jämföra. Inte ens det har Borås energi och miljö försökt när man närmat sig avgörande. Man riktar in sig på ett alternativ och tappar därmed perspektiv.

Multikriterieanalys har enligt Holmberg använts i utredningsarbetet. Metoden och hur den används avgör hela resultatet av viktningen i olika sammanhang. Det finns inga fasta regler hur viktning ska gå till. Detta gör att hela viktningssystemet blir möjligt att justera så det stärker ett visst intresse.

I underlaget för kommunfullmäktige har Borås energi och miljö angivit: genomförandetid 10 procent, leveranssäkerhet 40 procent, vattenkvalitet 40 procent, miljö och socialt 10 procent.

På borasem.se/nyttvattenverk uppges följande procentsatser: Genomförandetid 10 procent, leveranssäkerhet 10 procent, vattenkvalitet 40 procent, miljö och socialt 40 procent. Använder Borås energi och miljö samma kriterier olika viktning beroende på vem man presenterar det för?

”Man riktar in sig på ett alternativ och tappar därmed perspektiv.”

Poängbedömningen har enligt samma handlingar uppdaterats, vilket ger Tolken 7,9, Frisjön 7,4 och Säven 6,9. Inget nämns om varför uppdateringen genomförs, och vad betyder uppdatering i det här sammanhanget?

Angående leveranssäkerheten så har Borås energi och miljös viktning klassat ”separat avrinningsområde ” till endast fyra procent, vilket på detta sätt avfärdar nackdelen med att Tolkens vatten är huvudingrediens i Öresjös tillopp. En välmotiverad högre värdering än fyra procent för säkerligen fram sjön Säven till bättre position.

Avslutningsvis skriver Holmberg: ”Borås framtida dricksvattenförsörjning ska vara hållbar för både natur, djur och människa.”

Hade detta varit Borås energi och miljös avsikt, hade man tidigt rekommenderat fullmäktige att detaljutreda fler än ett alternativ till den unika och sårbara källsjön Tolken. Till mer än två tredjedelar ligger sjön i Ulricehamns kommun, där man har starka intressen för att för egen del på ett miljömässigt väl anpassat sätt nyttja området och även i mån av behov kunna ta en mindre mängd råvatten. Detta kan helt blockeras av Borås stads ställningstaganden.

Miljöpartiet i Ulricehamn kräver att Borås tar ett grundläggande miljöansvar värdigt en kommun år 2021.

MP i Ulricehamn gm Arne Fransson, ledamot i fullmäktige och gruppledare