Annons

Beslutet är ett svek mot landsbygdsbarnen

Det tas större hänsyn till att rektorn för Hössna- och Timmele skolor bara behöver interagera med en högstadieskola istället för två, än till förutsättningarna för alla nuvarande och kommande barn och familjer vid Hössna skola, skriver en grupp föräldrar från Hössna i sin insändare.
Insändare • Publicerad 23 maj 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Frånkopplingen som ni gör mellan vad som påverkar familjerna och vad som påverkar barnen är mycket märklig. Det handlar inte om vad vi som föräldrar ”tycker” – utan om vad ändringen kommer att innebära i realiteten, skriver en grupp föräldrar från Hössna i sin insändare.
Frånkopplingen som ni gör mellan vad som påverkar familjerna och vad som påverkar barnen är mycket märklig. Det handlar inte om vad vi som föräldrar ”tycker” – utan om vad ändringen kommer att innebära i realiteten, skriver en grupp föräldrar från Hössna i sin insändare.Foto: JESSICA GOW / TT

Det tog ett tag att återhämta sig från Allmänhetens frågestund. Besvikelsen och frustrationen är stor.

För att tydliggöra: Vi attackerar inte det fria skolvalet – ni behöver inte försvara det, bara svara på om ni inser att det inte är ett alternativ för många på landsbygden.

Annons

Barnkonsekvensanalysen tar inte hänsyn till barnens kritiska inställning till en flytt, eller att barnens utveckling självklart påverkas av en försämrad tillgång till fritidsaktiviteter för alla de som tillgodoser sina intressen inne i Ulricehamn, och av minskade möjligheter att självständigt kunna ta sig till dem.

Frånkopplingen som ni gör mellan vad som påverkar familjerna och vad som påverkar barnen är mycket märklig. Det handlar inte om vad vi som föräldrar ”tycker” – utan om vad ändringen kommer att innebära i realiteten.

Alternativet med temporära byggnader kan inte ha vägts mot en försämrad vardagssituation för de utpekade eleverna, då ingen analys av konsekvenserna för Hössnas familjer har genomförts – svaret på den frågan bör alltså vara ”nej”, och inte ”ja”.

De kostnadsberäkningar som presenterades var dessutom svåra att sätta i relation till de totala kostnaderna för skolgången och utfallet tycks bero på en rad faktorer: som när eventuella moduler behöver vara på plats, samt om moduler i ett senare skede kommer att behövas i samband med Stenbocksskolans ombyggnad oavsett om Hössnaeleverna går där eller inte.

”Nuvarande beslut är ett svek mot landsbygdsbarnen, och det behöver ändras!”

Av utredningen framkommer det EN anledning till att eleverna från just Hössnas upptagningsområde valdes ut för flytt: organisationen gynnas lite grann. Det tas alltså större hänsyn till att rektorn för Hössna- och Timmele skolor bara behöver interagera med en högstadieskola istället för två, än till förutsättningarna för alla nuvarande och kommande barn och familjer vid Hössna skola. Hössnabarnen kommer dock enligt utsago gå på Borgmästarhagen, varpå argument och grund för beslutet försvinner.

Det går även att ifrågasätta hur en barnkonsekvensanalys kan göras utan input från de som har insyn i vad konsekvenserna av en flytt faktiskt blir för barnen – för att istället fokusera på intervjuer med sagda barn – som enligt vetenskapen inte har ett fullt utvecklat konsekvenstänk. Dessutom var det rektorn för skolorna i Hössna och Timmele – som i sin yrkesroll har ett konstaterat intresse i frågan – som genomförde intervjuerna med barnen, vilket kan tyckas olämpligt.

Att Centerpartiet – ett uttalat landsbygdsparti – suttit vid makten under hela processen, är anmärkningsvärt. De ser inga problem med att försvåra en aktiv fritid för våra barn, och vill inte se en lösning som inte får dessa och andra negativa effekter. Nuvarande beslut är ett svek mot landsbygdsbarnen, och det behöver ändras!

Det är sent, jättesent! Men det är ni politiker som skapat situationen, dels genom att låta skolfrågan bli akut, dels genom att inte lyssna på oss under två års tid.

Ta ansvar för situationen! Det finns lösningar som fungerar för alla även under byggtiden – använd dem!

Mathias Odén

Annons

Åsa Odén

Camilla Nilsson

Fabian Nilsson

Anne Sörbö

Emma Hallin

Sylvia Lundqvist

Simon Lagervall

Annons
Annons
Annons
Annons