Annons

Befria skolan från marknadens grepp

Marknadsmekanismerna inom skolan behöver begränsas. Grundprincipen för ett skolvalssystem bör vara att alla barn har möjlighet att delta på lika villkor. Så ser det inte ut i dag, skriver Klas Redin.
Debatt • Publicerad 6 februari 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att platserna på vissa fristående skolor i dag kan vara paxade flera år i förväg ger inte alla barn och vårdnadshavare lika möjligheter, anser Klas Redin.
Att platserna på vissa fristående skolor i dag kan vara paxade flera år i förväg ger inte alla barn och vårdnadshavare lika möjligheter, anser Klas Redin.Foto: Roald, Berit

Lärare och skolledare såväl som forskare pekar på en rad orättvisor och problem med dagens skolsystem. Utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” föreslår en rad konkreta förslag för att komma till rätta med problemen.

För oss socialdemokrater är det tydligt att marknadsmekanismerna inom skolan behöver begränsas. Likvärdighetsutredningen föreslår att friskolor inte ska få använda kötid som urvalsmetod till sina skolor och ett gemensamt skolvalssystem som både kommunala och fristående skolor ingår i. Kötid som urval är en begränsning av valfriheten.

Annons

För att du ska få plats på en populär friskola så måste du ställa ditt barn i kö tidigt, i många fall redan när barnet föds. Att platserna på vissa fristående skolor i dag kan vara paxade flera år i förväg ger inte alla barn och vårdnadshavare lika möjligheter. Grundprincipen för ett skolvalssystem bör vara att alla barn har möjlighet att delta på lika villkor. Så ser det inte ut i dag.

”Kötid som urval är en begränsning av valfriheten.”

Utredningen visar på att fristående skolor överkompenseras jämfört med kommunala skolor. Kommuner har till skillnad från friskolor en lagstadgad skyldighet att se till så att alla barn i kommunen kan erbjudas en skolplats och ta emot nyinflyttade barn. De måste hålla platser öppna och det kostar pengar. Det ansvaret har inte friskolor och därför är det rimligt att de inte ges samma ersättning som kommunala skolor.

Kommuner måste även till skillnad från friskolor hantera att elevkullarna varierar över tid. Kostnader uppstår för kommunerna när platser står tomma. Det drar i sin tur upp skolpengen som bidrar till en överfinansiering av de fristående skolorna.

Urvalsgrunderna behöver bli tydligare och mer rättvisa. Kötid ska inte få användas som urvalskriterium.

Vi vill göra skolpengen mer rättvis och kompensera kommuner för deras särskilda ansvar och merkostnader.

Låt oss genomföra utredningens förslag och bryta skolsegregationen och öka likvärdigheten i svensk skola.

Klas Redin (S), biträdande oppositionsråd, Ulricehamns kommun

Annons
Annons
Annons
Annons