Annons

Barn och unga med psykisk ohälsa ska ha tillgång till vård utan tjafs

Situationen för barn och unga med psykisk ohälsa måste lösas, skriver företrädare för Moderaterna i ett svar till Janette Olsson (S).
insändare • Publicerad 22 juni 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Oavsett vem som bär ansvaret för den uppkomna situationen så måste den lösas, skriver företrädare för Moderaterna i regionen.
Oavsett vem som bär ansvaret för den uppkomna situationen så måste den lösas, skriver företrädare för Moderaterna i regionen.Foto: Stina Stjernkvist/TT

Det är tråkigt att höra att Janette Olsson (S) tycker att vi ägnar åt pajkastning när vi ger uttryck för vår oro över de långa väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och de signaler som kommit om att många aktörer, såväl kommuner som primärvården, slutat skriva remisser till BUP. Vi tycker att det är allvarligt att elevhälsan i vissa fall slutat skriva remisser, att förståelsen för elevhälsans uppdrag gentemot vårdens ansvar brister samt den kritik som lyfts från kommunalförbund kring hur samverkan med regionen fungerar.

Vi är helt säkert överens över partigränserna om att intentionerna med ”En väg in” (EVI) är goda. Det handlar i grunden om att förenkla för invånare att komma i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin så att barn, ungdomar och deras vårdnadshavare lättare kan få vägledning till rätt vårdnivå.

”Vi är helt säkert överens över partigränserna om att intentionerna med ”En väg in” är goda.”
Annons

Dock måste vi ju också vara beredda att lyfta eventuella bekymmer och vidta åtgärder för att EVI ska bli den raka väg in i vården som vi alla önskar. Eller tycker Janette Olsson (S) att vi ska sopa eventuella problem under mattan?

Oavsett vem som bär ansvaret för den uppkomna situationen så måste den lösas. Barn och unga med psykisk ohälsa ska ha tillgång till vård utan tjafs mellan olika huvudmannanivåer och aktörer.

Monika Beiring (M), andre vice ordförande strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen

Angela Fast Torstensson (M), andre vice ordförande i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen

Annons
Annons
Annons
Annons