Åsa Odén: Inget parti vill ens diskutera våra förslag

Det verkar finnas en beröringsskräck angående ändringar som påverkar boende i stan, samtidigt som människor på landet anses kunna flyttas hit och dit utan analys, skriver Åsa Odén i sitt svar till Ulricehamnsalliansen.
Insändare • Publicerad 22 december 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Inga partier vill diskutera Hössnaföräldrarnas förslag om att skjutsa barn från Ulricehamns tätort till Timmele för att gå i högstadiet där, skriver Åsa Odén. ”Det verkar finnas en beröringsskräck angående ändringar som gäller stan, medan människor på landet anses kunna flyttas hit och dit”, skriver hon i sin insändare.
Inga partier vill diskutera Hössnaföräldrarnas förslag om att skjutsa barn från Ulricehamns tätort till Timmele för att gå i högstadiet där, skriver Åsa Odén. ”Det verkar finnas en beröringsskräck angående ändringar som gäller stan, medan människor på landet anses kunna flyttas hit och dit”, skriver hon i sin insändare.Foto: Pernilla Rudenwall

Ulricehamnsalliansen svarar att de ”ser positivt” på att Hössnas elever åter får sin skolgång i Ulricehamn när den nya skolstrukturen är på plats. Dock ser de ingen annan rimlig lösning än att hänvisa Hössnas elever till Timmele under de kommande åren. Ingen annan rimlig lösning…

Men nu måste de väl skoja? I vår insändare presenterade vi ett alternativ som sannolikt skulle innebära väldigt mycket mindre – om någon – negativ påverkan på Stenbockskolans familjer: att barn boende i stan skjutsas till Timmele. De börjar och avslutar då sin skoldag i stan, och familjernas logistik påverkas inte.

Det intressanta, irriterande, frustrerande och oerhört provocerande är att INGET parti som jag varit i kontakt med efter vår insändare i november har kommenterat detta. Inte ens när de får en direkt fråga. Det verkar finnas en beröringsskräck angående ändringar som gäller stan, medan människor på landet anses kunna flyttas hit och dit. Utan analys. Vi ska bara köpa det nya läget, och själva hantera konsekvenserna av kommunens tillkortakommanden. Var finns rimligheten i det?

”Politiker efterlyses! Politiker som har intresse av att representera hela kommunen, även den stora andel som bor på landsbygden.”

Vi som bor på landet hanterar mycket logistik i vår vardag. Att vi kan planera efter vissa grundförutsättningar gör att det blir lättare att hantera hastigt uppkomna situationer, som det ju så ofta gör, särskilt om barn och ungdomar finns med i bilden. Sedan vi flyttade hit och startade familj, så har vi planerat utefter att våra barn kommer att gå på högstadiet inne i Ulricehamn. Det handlar om till exempel aktiviteter, kulturutbud, självständighet, att vänja sig vid friheten i stan inför gymnasiet och en breddad kompiskrets, så väl som större möjligheter för oss föräldrar vad gäller arbete, rekreation och egna intressen i takt med att barnen blir äldre.

Det är inte rimligt att bortse från våra förutsättningar och långsiktiga planering. Det är inte acceptabelt att låta oss ta smällen för att kommunen inte lyckats hantera frågan i tid. Det är inte godtagbart att vi ska leva i ovisshet om hur det kommer bli framöver, när vi inte får definitiva besked. Det duger helt enkelt inte. Och om kommunen vill att fler ska bosätta sig även utanför centralorten, så gäller det att visa den viljan i handling, och inte komma med ogenomtänkta försämringar för oss som redan bor här.

Politiker efterlyses! Politiker som har intresse av att representera hela kommunen, även den stora andel som bor på landsbygden. Som ser helheten och tar till sig av argument. Som har modet att diskutera sådant som kanske inte alltid är bekvämt, sett till den demografiska kärnväljaren. Som eftersträvar att göra rätt, och som även kan göra om, så att viktiga beslut inte byggs på en bristfällig grund. Som har lyhördheten och empatin att sätta sig in i andra människors situation när den egna erfarenheten inte räcker till, och som har insikten om att förbiseende av grupper, och dissonans mellan uttalanden och handlande kan skapa polarisering, utanförskap, frustration och politikerförakt. En politiker som strävar efter att landsbygdssäkra kommunens nyckelbeslut här och nu, inte sen och då.

Det FINNS andra lösningar. Finns viljan?

Åsa Odén