Annons

Arne Sjögren: Fler lärare och mindre grupper är vägen från hot och våld i skolan

Vi måste finna vägar att behålla barnens nyfikenhet och vilja att lära nytt, skriver Arne Sjögren, Vänsterpartiet, med anledning av nyheten i UT om hot och våld i skolan.
Insändare • Publicerad torsdag 04:00
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi måste satsa på barnomsorgen och skolan, anställa fler lärare och på det viset få mindre grupper, skriver Arne Sjögren, Vänsterpartiet.
Vi måste satsa på barnomsorgen och skolan, anställa fler lärare och på det viset få mindre grupper, skriver Arne Sjögren, Vänsterpartiet.Foto: KATARZYNA KORZA / TT

Under mer än tjugo år har jag deltagit i kommunpolitiken i vår kommun, med början i Barn- och utbildningsnämnden år 1998. I Vänsterpartiet har vi framhållit skolans viktiga roll och nödvändigheten av att satsa med tillräckliga resurser, för att elever och lärare ska lyckas med sitt arbete.

I Ulricehamns Tidning den 9 juli 2024 kan man läsa om hot och våld i skolan. Katarina Ottosson, arbetsplatsombud och skyddsombud vid Ulrikaskolan uttalar sig på frågan: Vad behöver göras? ”Till syvende och sist är det en resursfråga. Detta handlar som regel om elever som kanske har svårt med större grupper, svårt att reglera sina känslor och som behöver stöd. De resurser som finns för detta är inte tillräckliga”.

”Jag uppmanar Mikael Dahl att läsa den beredningen. I den beredningen finns mycket viktig information.”
Annons

Det som Katarina Ottosson uttrycker finns också att läsa i en beredning som kallas ”Attityder till skolan – vägval och strategier”. Jag uppmanar Mikael Dahl att läsa den beredningen. I den beredningen finns mycket viktig information.

När barn ska börja skolan är de förväntansfulla och ivriga att lära sig allt. Barns och ungdomars naturliga nyfikenhet är en tillgång! Vi måste finna vägar att behålla barnens naturliga nyfikenhet och vilja att lära sig något nytt. Satsa mer pengar, resurser och kraft på att utveckla skolan!

Vi måste satsa på barnomsorgen och skolan, anställa fler lärare och på det viset få mindre grupper/klasser. Undervisningen kan då också lättare bedrivas, efter varje barns- elevs behov och förutsättningar.

Satsa på barn och ungdom. Vi har råd att ge dem en kvalitativt god skola, lika för alla barn och ungdomar, de är vårt hopp för framtiden och det värdefullaste vi har!

Arne Sjögren, Vänsterpartiet
Arne Sjögren, VänsterpartietFoto: Pernilla Rudenwall

Arne Sjögren

Vänsterpartiet Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons