Annons

Allvarliga problem i arbetet kring barns psykiska ohälsa i Västra Götaland

Satsningen ”En väg in” har goda intentioner, men nu kommer signaler om brister i dialogen med regionen och En väg in, skriver företrädare för Moderaterna i Västra Götalandsregionen
Insändare • Publicerad 8 juni 2023
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tanken med En väg in är god men det måste också finnas en stor grad av lyhördhet kring samverkan runt barnet, skriver företrädare för Moderaterna.
Tanken med En väg in är god men det måste också finnas en stor grad av lyhördhet kring samverkan runt barnet, skriver företrädare för Moderaterna.Foto: Stina Stjernkvist/TT

För ungefär ett år sedan öppnade den särskilda satsningen ”En väg in” (EVI) som kort innebär att oavsett var man bor i Västra Götaland så ska man numera kunna ringa ett nummer för att få råd och stöd kring barns psykiska ohälsa. Numret är till unga och deras föräldrar men även personal inom till exempel primärvården, elevhälsan eller socialtjänsten. Utifrån behov ska invånaren sedan antingen erhålla egenvårdsråd, hänvisas till primärvård eller annan aktör eller bokas direkt till BUP-mottagning.

På Västra Götalandsregionens hemsida står att läsa: ”För invånarna innebär En väg in ett förenklat sätt att komma i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Barn, ungdomar och deras vårdnadshavare kan lättare få vägledning till rätt vårdnivå”.

Annons

Intentionerna är sannerligen goda. Barn och unga som drabbats av psykisk ohälsa ska självklart få rätt vård i tid och inte bollas runt mellan olika aktörer.

”Nu kommer allvarliga signaler från ett flertal kommuner om samarbetssvårigheter och brister i dialogen med regionen och En väg in.”

Dock, så kommer nu allvarliga signaler från ett flertal kommuner om samarbetssvårigheter och brister i dialogen med regionen och En väg in. Det handlar bland annat om bristande kunskap och förståelse från regionens sida om vad elevhälsan är och vad dess uppdrag är. I Borås Tidning kunde vi för någon månad sedan läsa om att det gått så långt att ingen vill ta ansvar för att skriva remiss till BUP. Under tiden växer den psykiska ohälsan hos barnet.

Oavsett vem som bär ansvaret för den uppkomna situationen så måste den rimligtvis lösas.

Därför är det ledsamt att höra svaret från den styrande rödgröna regionledningen på en synnerligen angelägen moderat interpellation. Vi ställde bland annat frågan om vad som hänt med de cirka 10 000 remisser från primärvård, elevhälsan, privatläkare och egenremisser som EVI hanterat under det senaste året. Om bilden som kommuner och vårdnadshavare beskriver stämmer och om ledningen kan garantera att regionen tar sitt vårdansvar och inte vältrar över det på kommunerna och skolan.

Vi hoppas självklart att vi har fel, men svaren på våra frågor visade tyvärr varken på ett genuint engagemang eller vilja att vidta några åtgärder. Istället hänvisar den rödgröna ledningen till att det är försvårande ”att elevhälsan vid vissa skolor valt att inte skriva remisser”.

Tanken med En väg in är god men det måste också finnas en stor grad av lyhördhet kring samverkan runt barnet. Att skicka barn och unga och deras vårdnadshavare in i ett bollhav mellan olika aktörer är helt oacceptabelt och måste mötas av åtgärder.

Monika Beiring (M), andre vice ordförande strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen

Angela Fast Torstensson (M), andre vice ordförande i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen

Annons
Annons
Annons
Annons