Annons

Ägarstyrningen i Västra Götalands kommunala bolag behöver utvecklas

Välfungerade kommunala bolag är viktiga pusselbitar i kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att ägarstyrningen fungerar väl, skriver Per Nordenstam, vd Sobona.
insändare • Publicerad 3 juni 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En god ägarstyrning bidrar till att ge kommunala bolag de bästa förutsättningarna att fortsätta leverera samhällsnytta, sysselsättning och ekonomiskt överskott, skriver Per Nordenstam.
En god ägarstyrning bidrar till att ge kommunala bolag de bästa förutsättningarna att fortsätta leverera samhällsnytta, sysselsättning och ekonomiskt överskott, skriver Per Nordenstam.Foto: JESSICA GOW / TT

Kommunpolitiker i Västra Götaland behöver som ägare av kommunala bolag inse vikten av god ägarstyrning. Det bidrar till välfungerande bolag, en stärkt ekonomi i kommunerna samt ökad insyn i bolagens verksamhet.

Nu när de nya kommunstyrelserna är på plats efter valet, och de nya styrelserna i kommunala bolag i Västra Götaland börjar ta form, finns ett gyllene tillfälle att se över ägarstyrningen. Det finns tre viktiga anledningar till detta.

Annons

För det första är en god ägarstyrning viktig ur en demokratisk synpunkt. Det riktas återkommande kritik mot kommunala bolag som handlar om bristande insyn och otydlighet – vem bestämmer när politiska intressen ska samsas med affärsmässiga intressen?

Det är kritik som bör tas på stort allvar. Men tittar man närmare på problemet är det inte organisationsformen som är den förklarande orsaken, utan det är oftast en otydlig ägarstyrning och en avsaknad av dialog mellan ägare och bolag.

”Vem bestämmer när politiska intressen ska samsas med affärsmässiga intressen?”

För det andra är välfungerande kommunala bolag viktiga pusselbitar i kommunernas ekonomi. Många kommuner står inför ett svårt ekonomiskt läge de kommande åren.

En god ägarstyrning bidrar till att ge kommunala bolag de bästa förutsättningarna att fortsätta leverera samhällsnytta, sysselsättning och ekonomiskt överskott. I Västra Götaland finns 298 kommunala bolag som omsätter nära 46 miljarder kronor om året, och en del av vinsten kommer återinvesteras i annan kommunal verksamhet.

För det tredje: Kommunala bolag är unika i sin förmåga att leverera både affärsmässighet och samhällsnytta samtidigt, eftersom kommunala bolag är en hybrid mellan det offentliga och privata. Behovet av ägarstyrning är därför stort. Kommunala bolag är ofta komplexa organisationsformer som kräver tydlighet, samstämmighet och kunskap hos ägare, styrelse och bolag. Men i utväxling kan kommunala bolag vara särskilt resurseffektiva och långsiktiga verktyg för kommunal verksamhet.

Sobona, kommunala företagens arbetsgivarorganisation, lanserade nyligen en rapport som utreder hur väl ägarstyrningen av kommunala bolag fungerar och hur den kan utvecklas. Det framkommer tydligt att störst utvecklingspotential har områden kopplat till omvärldsanalys och skapande av framtidskapacitet.

Vi vill nu rikta en tydlig uppmaning till såväl ägare som ledning för de kommunala bolagen i Västra Götaland att ta tillfället i akt att nu gemensamt se över hur ägarstyrningen kan utvecklas. Alla vinner på detta – inte minst medborgarna.

Per Nordenstam, vd, Sobona

Annons
Annons
Annons
Annons