Debatt & Insändare

SD säger nej till alla vindkraftverk

Niclas Sunding (SD) gruppledare Aila Kiviharju (SD)
 kommunfullmäktigledamot Mattias Bengtsson (SD) kommunfullmäktigledamot ,

Vi är de största vindkraftsmotståndarna av alla partier i Ulricehamns kommun och kommer aldrig rösta för byggnation av 180 meters verk.

Istället kommer vi att rösta nej till varje försök att bygga vindkraftverk oavsett höjd på verken.

De negativa effekterna på natur, djurliv och människor är för stora, anser vi.

Infraljud från vindkraftverk är en stor hälsorisk. Infraljud är ljud med frekvenser under 20 hertz, motsvarande våglängder från 17 meter och uppåt, som inte uppfattas med normal hörsel, men som påverkar både människor och djur på ett negativt sätt.

Vissa arter av våra fladdermöss dras till dessa ljud och avlider när de träffas av vingarna från vindkraftverken. Likaså dör många av våra fåglar på grund av vindkraftverken.

Gränsen mellan infraljud och lågfrekvent ljud är inte knivskarp. 1-20 hertz kan sägas vara infraljud. Vi vet inte idag på vilket sätt vi blir påverkade av infraljudet från vindkraftverken och bara det räcker för att man ska dra i nödbromsen.

Kärnkraftverken har en så kallad avfallsfond som 2012 innehöll 46 miljarder kronor. Vindkraften har inte några avsättningar till fonder. Det tar tolv år för ett tre Megawatts vindkraftverk att löna sig utan subventioner. Eftersom det har en livslängd på 2025 år, skulle det innebära att det endast skulle vara vinstgivande i 8-13 år innan de är dags att riva ner det.

Men det är glädjande att både S och V har insett, att det inte bör byggas några 180 meters verk.