Debatt & Insändare

Litet samhälle betyder inte fri fart

Torbjörn S. Brandhill ,

Det finns en gräns för vad som är tillåtet, men också en gräns för vad man behöver acceptera.

Sommaren är snart framme i Timmele och det leder till att trafiken ökar, med fler bilar, fler motorcyklar och fler långtradare. Det är inte där problemet ligger utan det är hur dessa fordon framförs.

Den nonchalans för dem som bor i Timmele som råder hos flera bilister och långtradarchaufförer är verkligen häpnadsväckande. De som kör långt över den tillåtna hastighetsbegränsningen varnas flera gånger om dagen med en blinkande skylt: 50 – sänk farten.

Vad är det som krävs för att få ner hastigheten på Falköpingsvägen? Vad krävs för att det ska visas mer hänsyn för de barnfamiljer som bor längs vägen?

Fler hastighetskontroller är en väg att gå, men det är framförallt mentaliteten hos de som sitter bakom ratten som måste ändras. Det är inte tillåtet och inte heller acceptabelt att utsätta andra människor för risker.

Att köra i 70 där det är 50 betyder att en bilist sparar två minuter per mil. Det är inte ett anständigt skäl till att köra i 70 eller mer. Ska det behöva ske en olycka innan någonting görs åt det här? En familj kanske blir påkörd eller ett barn blir påkört på grund av att en långtradare inte hinner stanna i tid.

Jag riktar mig till kommunen och polisen när jag säger att det behövs kontroller med mera för att få stopp på detta. Jag riktar mig även till de förare som känner sig träffade. Tänk på att det räcker med ett misstag för att du ska åsamka en skada som aldrig går att göra ogjord.

Har hört att det är på gång att monteras upp fartkameror mellan Ulricehamn och Timmele. Jag föreslår: Ta och sätt upp dessa vid bägge infarterna till Timmele istället. I andra samhällen har det vidtagits åtgärder för att sänka farten, medan Timmele har en blinkande 50 – sänk fartentavla som nonchaleras av de flesta bilister. Det är dags för förändring.