Nyheter

Beklämmande byggblockad

Berörd av ärendet • Publicerad 1 mars 2016

De människor som oupphörligen obstruerar mot myndigheter och tjänstemäns beslut anses vara rättshaverister. Ett sådant aktuellt och beklämmande ärende anser jag vara den blockerade byggnationen på Ärlan 4. Några människor vill år efter år omöjliggöra att tagna beslut får verkställas. Detta har som resultat att byggnationen blockeras samt att ett antal intressenter ej tillåtits förverkliga sina planer och önskningar om ett framtida boende.