Pigeon | © OpenStreetMap contributors
Use ctrl + wheel to zoom!

Mindre hus på 50 kvadratmeter från 1911 sålt i Trädet – priset: 1 350 000 kronor

Försäljningen av huset på Kölaby 125 i Trädet är nu klar.