Borås

Polis hade erkänt tjänstefel – friades ändå

En kvinnlig före detta polis bosatt i Tranemo kommun blev anklagad för tjänstefel och dataintrång.
Först erkände hon delvis och godtog strafföreläggande – men det blev ändå rättegång.
Då friades hon.
Tranemo kommun • Publicerad 18 november 2019