Näringsliv

Ökat pris på skogsmark trots vikande virkesmarknad

Allt fler skogsägare tror att granbarkborre, storm och brand kommer att påverka deras framtid. Men trots en vikande virkesmarknad förväntas priset på skog ändå fortsätta öka.
Varnum/Sjuhärad • Publicerad 29 november 2019
Foto: Ceasar Segergren