Kind

De samlar pant för att hjälpa skolbarn i Kenya

Sexorna på Dalstorpsskolan skänker sin klasskassa till föräldralösa barn på en skola i Nairobi. De har också samlat tomburkar som de pantat.
– Det vi samlat in hittills räcker till 100 skolböcker.
Dalstorp • Publicerad 25 februari 2020