Ulricehamn

Vädret påverkar byggintresset

Ulricehamn Artikeln publicerades
Bygga på gång. 8 bilder
Foto:Christer Seldevall
Bygga på gång.

Vädret kan ha påverkat hemmasnickrarnas intresse för nya projekt i sommar. Det tror de byggvaruhandlare i Ulricehamn som UT har pratat med.

I Optimeras butik i Ulricehamn har det mestadels varit en jämn ström med privatkunder den gångna sommaren.

Många har varit ute efter material och verktyg för att kunna bygga trädäck och altaner. Att lägga marksten är också något som flera ägnar sig åt. Till det kommer det klassiska sommarpysslet för husägare: ommålningen av fasader och fönster.

– Försäljningen av impregnerat virke har legat på ungefär samma nivå som förra året, säger Patrik Leiderth, butiksledare i Optimeras butik i Ulricehamn.

– I våras och tidigt i somras vankades det värme, vilket vi också märkte i butiken. Då var det många som hade projekt på gång, man var mer på hugget då.

– Men intresset minskade något då de fina och varma sommardagarna uteblev. Som regel är det mer inspirerande att bygga trädäck när solen skiner, säger Patrik Leiderth.

En indirekt effekt av vädret kan även ha varit att folk lagt pengar på en resa till värmen i söder, i stället för på hemmabygget.

Emellertid, kunder har kommit och handlat byggmaterial och tillbehör. Trallskruv, marksten, betong och färg hör till storsäljarna. Rent generellt går branschen fortsatt bra, enligt Patrik Leiderth.

Någon trend som märks?

– Jag själv började i ulricehamnsbutiken i vintras, så jag har ingen bild av hur det var tidigare. Men som det verkar nu, ökar intresset för att gjuta själv, exempelvis bord och bänkar.

– En sak jag slås av här i Ulricehamn är att många kunder frågar efter kvalitet. Särskilt märks det i fråga om material till trädäck. Man frågar efter kvalitet och jämför. Många verkar beredda att betala extra för bra virke, säger Patrik Leiderth.

I bygghallen är det full fart, denna lördagsförmiddag i början av september. Bilar med släp är inrullade i gångarna i jakten på material av det rätta virket. Några kunder kånkar på en stor skiva, vilken precis får plats i kärran.

Personalen har fullt upp med att hjälpa kunder till rätta och hitta det som söks.

Samma sak i närliggande XL Bygg i Ulricehamn. Här verkar dock den svala sommaren har spelat butiken i händerna, vad gäller tillströmningen av privatkunder.

– För oss har det varit en väldigt bra sommar, säger Christer Rodhén, platschef XL Bygg i Ulricehamn.

– Det har varit lite regn och inte så mycket sol. Det har gjort att folk börjat kolla på byggprojekt. Att ligga vid en solig strand har alltså inte varit något alternativ.

Frågan är då vad de privata byggkunderna har ägnat sig åt under sommaren. ”Altan eller trädäck” lyder Christer Rodhéns raka svar. Uppskattningsvis är det något som nio av tio kunder sysselsatt sig med.

– Det stora intresset inom det området är inget nytt. Jag tror att en ny altan är ett sätt för husägare att sätta sin personliga prägel på boendet. På samma sätt som att man numera byter kök, trots att det befintliga köket bara är kanske 10-15 år. Samma sak med utemiljön, alltså.

För branschen i stort, då det gäller inriktningen på privatkunderna, så är det fortfarande en positiv utveckling, säger Christer Rodhén.

– Jag har inga färska siffror. Men branschen har gått bra i flera år nu. Förklaringen är dels det goda konjunkturläget, dels det låga ränteläget, säger han.

Fakta

Bygga utan lov

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank kan byggas utan bygglov. Det är även tillåtet att göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov. Bygglov behövs inte, men man måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta startbesked om man ska bygga ett så kallat attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter, en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter eller inreda en ytterligare bostad i ett enbostadshus.

De bygglovbefriade åtgärderna, både de som kräver anmälan och de som inte gör det, får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Godkännandet bör vara skriftligt.

(Källa: Boverket)

Visa mer...