Ulricehamn

Stenbocks nya rektor är på plats

Ulricehamn Artikeln publicerades
2 bilder
Foto:Ida Lindhagen

När Daniel Gustafsson senast trampade korridorerna var det som elev. Nu har han tillträtt tjänsten som rektor och förändringsarbetet är redan i gång.

I tio dagar har han varit i tjänst. Stenbocksskolans nya rektor. När UT träffar honom på fredagsmorgonen har han just hållit en intervju för den speciallärartjänst skolan saknar i dagsläget.

– Det har varit en väldigt hektisk start, säger han.

Att snabbt få en speciallärartjänst till på plats är ett led i att stärka elevhälsan på skolan.

– När vi ställer frågor om elevhälsan ser vi väldiga luckor. Det krävs bättre rutiner och det krävs att de hålls, förklarar han.

Och med vi menar han sig själv, den biträdande rektorn Robert Hjälmeby och skolans nya specialpedagog.

– Vi ska inte sitta på våra kontor. Vi ska vara pedagogernas ledare ute i klassrummet.

Att strukturera upp elevhälsan och arbetet med elever i behov av särskilt stöd är också det han kommer att fokusera på först.

– Men det ska inte bli blanketter som står i en hylla, utan det handlar om ett förhållningssätt.

Sedan handlar det om att lära känna skolan.

– Vad är det som gör att Stenbocksskolan är i det läge den är? Och att våga ändra på det.

Och det är också det som kan ses som en utmaning.

– Vi i ledningen är helt nya och har en verksamhet som pågår. Allt vi vill förändra måste ske medan arbetet fortgår. Då gäller det att få människorna med sig. Har vi inte lärarna med oss rör vi oss ensamma åt vårt håll.

Förutom den specialpedagog som rekryteras just nu saknas en halvtidstjänst i biologi. Även en andra biträdande rektor ska rekryteras under hösten. Långt ifrån alla pedagoger på skolan är behöriga och ett arbete med att stärka upp kompetensen påbörjas också.

– Jag är inte främmande för att överanställa. Det är bättre att vara förberedd än att hela tiden ha glappet på tre månader som uppsägningstiden ger.

Daniel Gustafsson har jobbat inom skolan i femton år Hälften av tiden som lärare i matematik och datorkunskap, hälften som skolledare.

– Min drivkraft är att jag tycker det är förbaskat roligt att se människor utvecklas. Ju bättre man kan få personalen att trivas desto bättre blir utvecklingen för alla inom de här väggarna.

Han hoppas att drivet och engagemanget kan skapa ett klimat där lärarna känner att de kan påverka sin arbetssituation.

– För mig är det i alla fall viktigt att min chef litar på mig så att jag kan påverka min arbetssituation. Samtidigt ställer jag krav och förväntar mig att mina kollegor hela tiden gör det bästa de kan.