Ulricehamn

Skola ska bedöma risken för våld

Timmele Artikeln publicerades
Foto:Pernilla Rudenwall Petrie

Ätradalskolan ska undersöka och bedöma riskerna för elever och lärare att drabbas av hot och våld.

Detta enligt Arbetsmiljöverket som har gjort en inspektion på skolan.

Kravet kommer sig av att skolan i sin verksamhet har haft flera tillbud som gäller hot och våld.

Enligt Arbetsmiljöverket har skolan inte undersökt och gjort någon skriftlig riskbedömning, åtföljt av vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska riskerna för hot och våld.

Riskbedömningen ska också innehålla information om var och när riskerna för hot och våld är mest förekommande.

Skolan ska också genomföra vissa åtgärder som har att göra med undervisningen i träslöjd. Bland annat ska det klart framgå vem eller vilka som ska riskbedöma, förebygga och åtgärda risker för ohälsa och olycksfall i samband med undervisningen i träslöjdssalen.