Ulricehamn

Böter i tingsrätten men fängelse i hovrätten - pappa döms för grov fridskränkning

Ulricehamn Artikeln publicerades
Foto:Micke Larsson/TT

Hovrätten skärper straffet för den man från Ulricehamns kommun som tidigare dömts för att ha utsatt sin son för misshandel.

Efter domen i Borås tingsrätt i december förra året överklagade både den tilltalade och målsägaren domen.

Åtalet i tingsrätten gällde grov fridskränkning. Efter avslutad förhandling dömdes pappan, som är i 35-årsåldern, för ringa misshandel till dagsböter på totalt 9 000 kronor.

Med hänvisning till att det var fråga om ringa misshandel ansåg tingsrätten inte att det fanns skäl att utdöma skadestånd.

Hovrätten för västra Sverige gör nu en annan bedömning och skärper straffet.

I domen som kom nu i veckan döms pappan för grov fridskränkning till tio månaders fängelse. Han ska dessutom betala skadestånd till sonen med 32 400 kronor plus ränta.

Mannen ansåg i sitt överklagande att han skulle frikännas.

Det var hösten 2016 som han åtalades vid Borås tingsrätt. Åtalet gällde flera fall av misshandel av sonen, som är född 2006. Misshandeln ska ha skett under perioden 2012-2016.

Enligt åtalet var det fråga om örfilar i hemmet. Pappan ska även ha nypt sonen vid flera tillfällen under möten i ett religiöst samfund, dels i Ulricehamn, dels vid något tillfälle i Malmö. Vid ett tillfälle har pappan nypt sonen i benen då han inte slog upp Bibeln tillräckligt snabbt.

En händelse där pappan ska ha stuckit sonen med ett vasst verktyg i benet bedömdes av tingsrätten som en olyckshändelse.

Enligt tingsrätten var händelserna som åtalet gällde inte att betrakta som upprepad kränkning. Mannen dömdes därför, mot sitt nekande, för ringa misshandel.

Bedömningen i Hovrätten för västra Sverige är en annan. Gärningarna har varit ett led i en upprepad kränkning av sonens integritet. Vidare sägs att gärningarna utan tvivel är sådana som typiskt leder till att offrets självkänsla skadas allvarligt.

Även om våldet i sig varit jämförelsevis lindrigt, är det tydligt att det har rört sig om ett ”systematiskt våld som pågått under lång tid i bland annat hemmet”.

Också vad gäller händelsen med det vassa verktyget gör hovrätten en annan bedömning än tingsrätten. Med hänvisning till dels fotodokumentation, dels sonens uppgifter finner hovrätten det styrkt att skadan inte har uppstått genom en olyckshändelse, som pappan hävdat.

Mot denna bakgrund döms mannen för grov fridskränkning. Någon annan påföljd än fängelse kan då inte komma på fråga, enligt hovrättens bedömning.