Ulricehamn

Så mycket får kyrkorna i bidrag

Ulricehamn Artikeln publicerades
Marbäcks kyrka.
Foto:Göran Jakobsson
Marbäcks kyrka.

Marbäcks kyrka får pengar för kopparplåt till tornet och Södra Vings kyrka till renovering utvändigt. Nu är det klart hur Skara stift fördelar bidrag till kyrkorenovering.

Timmele kyrka får bidrag på drygt 420 000 kronor, bland annat för att åtgärda sprickbildning. Dalums kyrka får 263 000 kronor, bland annat för att byta ett rötskadat golv. Marbäcks kyrka får alltså 244 000 för kopparplåt till tornet och Södra Vings kyrka får 300 000 för en utvändig renovering.

Det är några exempel på vad bygdens kyrkor får när Skara stift fördelar nästa års bidrag till kyrkorenoveringar.

Totalt betalar Skara stift ut 45 miljoner till kyrkorenoveringar som ska genomföras under 2018. Det handlar som vanligt dels om pengar från staten som ges för att vårda det gemensamma kulturarvet som är landets kyrkor. Dels om pengar från Svenska kyrkan, det så kallade kyrkounderhållsbidraget, som är ett sätt för kyrkan att fördela pengar från rika till fattiga pastorat.

Den här gången har kyrkan skjutit till mer pengar, skriver man i ett pressmeddelande.

– Vi har kunnat höja bidragsdelen så att den nu i genomsnitt hamnar på drygt 70 procent, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson.

Stiftet prioriterar förebyggande åtgärder, som utvändiga renoveringar för att förhindra fuktskador, samt ventilation för att förebygga mögelskador.

En skillnad från tidigare är att stiftet inte fördelar pengar till åtgärder på kyrkogårdar. Eftersom reglarna har ändrats ska detta nu istället bekostas via begravningsavgiften.