Ulricehamn

Så kan Grodparken utvecklas

Ulricehamn Artikeln publicerades
Visioner om framtiden. Grodparken i Ulricehamn bör bli mer tillgänglig, anser Gustav Axell Johansson och Moa Danielsson, som på uppdrag av planenheten vid Ulricehamns kommun har tagit fram ett förslag till hur området kan utvecklas. 5 bilder
Foto:Christer Seldevall
Visioner om framtiden. Grodparken i Ulricehamn bör bli mer tillgänglig, anser Gustav Axell Johansson och Moa Danielsson, som på uppdrag av planenheten vid Ulricehamns kommun har tagit fram ett förslag till hur området kan utvecklas.

Ökad tillgänglighet. Minskad biltrafik. Uteserveringar. Det är några förslagen till utveckling av Grodparken i Ulricehamn.

På uppdrag av Ulricehamns kommun har Moa Danielsson och Gustav Axell Johansson under sommaren haft i uppdrag att ta fram förslag till hur Grodparken kan utvecklas.

Båda studerar landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Uppdraget i Ulricehamns kommun har genomförts som ett projekt och resultatet ska redovisas för kommunpolitiker och tjänstemän vid planenheten i september.

– Vi har haft fria händer att ta fram förslag. Samtidigt har haft vi haft diskussioner mer tjänstemän vid kommunen, kring förutsättningar och idéer, säger Moa Danielsson.

- Vi hoppas att våra idéer blir väl mottagna, sen får vi se om Grodparken kommer se ut som vi vill i framtiden eller inte.

Hon har släkt i Ulricehamn och kollegan Gustav är född och uppvuxen i Tvärred. De är medvetna om de utmaningar som väntar kommunen. Grodparken var bara ett av de områden som fanns att välja på, då de sökte projektjobb vid planenheten.

– Grodparken är ett intressant område. Vi har haft drygt åtta veckor på oss, vilket är rimligt för uppgiften, säger Gustav Axell Johansson.

Sedan tidigare pågår planarbete för fastigheterna intill Grodparken. Att ha ett förslag till hur parken kan utvecklas kan vara till nytta då detaljplanerna utformas, enligt Ulricehamns kommun.

Idag har parken mer funktionen av ett område som passeras, än en park med möjlighet till avkoppling, tycker Moa Danielsson.

– Grodparken har ett fint och centralt läge. Men tyvärr verkar den inte användas som den borde, säger hon.

– I dag är det biltrafik på alla sidor om parken. Det skapar otrygghet och otillgänglighet, säger Gustav Axell Johansson.

Detta vill duon ändra på, enligt följande:

• Minskad biltrafik. Norra och Södra Kullagatan stängs av för privatbilister under sommaren. Detta för att öka tillgängligheten, minska ljudnivån och skapa en bättre miljö för uteserveringar och rekreation. Vintertid kan Norra Kullagatan vara öppen för så kallad gångfartstrafik medan Norra Kullagatan alltid är en cykel- och gångväg.

• Knyta ihop parker. Grodparken länkas samman med Lilla Torg. Parken förbinds även med Stureparken.

• Ökad tillgänglighet. Trottoarkanter och andra hinder tas bort i syfte att öka tillgängligheten. Ytan i Grodparken hårdgörs med stenmjöl. Fler sittplatser.

• Grönområde. Träd planteras i syfte att utveckla ett ”trädtak”. Buskar planteras samt avgränsade, upphöjda blomsterplaneringar anläggs.

• Busshållplatser flyttas. Busstrafiken med dess busshållplatser som i dag finns vid Grodparken flyttas till Sturegatan.

Syftet med förändringarna är att åstadkomma ett område som är tillgängligt och upplevs som en trygg plats att vara på, berättar duon. Möjligheten till rekreation är också viktigt. Närliggande bostadsområdet Kullen samt de nya bostäder som planeras, gör att det exempelvis kan vara intressant med möjligheten till boule i Grodparken. Något som den hårdgjorda ytan öppnar för.

Förslaget är klart och nu återstår endast att förbereda presentationen.

– Det ska bli spännande att se hur det tas emot. Vi har fått positiva reaktioner från kollegorna på planenheten, säger Moa Danielsson.