Ulricehamn

Överväger återvinning under jord vid Stadsskogen

Ulricehamn Artikeln publicerades
En återvinningsstation vid Stadsskogen i Ulricehamn ska diskuteras med FTI.”En placering av återvinningsstationen under jord är ett alternativ som vi kommer att undersöka, säger Fredrik Larsson, exploateringsingenjör vid exploateringsenheten i Ulricehamns kommun.
Foto:Christer Seldevall
En återvinningsstation vid Stadsskogen i Ulricehamn ska diskuteras med FTI.”En placering av återvinningsstationen under jord är ett alternativ som vi kommer att undersöka, säger Fredrik Larsson, exploateringsingenjör vid exploateringsenheten i Ulricehamns kommun.

Kommunen och förpackningsinsamlingen ska snart diskutera behovet av fler återvinningsstationer i Ulricehamn. En underjordisk dito vid Stadsskogen är ett av förslagen som kommunen kommer att lyfta.

Det finns flera punkter att ta upp, då företrädare för Ulricehamns kommun träffar Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) nästa vecka:

• Behovet av flera återvinningsstationer i Ulricehamn.

• Information om kommande detaljplaner för nya bostadsområden.

• Inkomna klagomål gällande nedskräpning vid befintliga återvinningsstationer.

• Nytt samverkansavtal gällande såväl befintliga återvinningsstationer som tillkommande.

Det är utbyggnaden av fler bostadsområden till följd av befolkningsökning som är främsta orsaken till att det behövs fler återvinningsstationer i Ulricehamn, enligt Fredrik Larsson, exploateringsingenjör vid exploateringsenheten i Ulricehamns kommun.

Det gäller dels i området vid bostadsområdet Stadsskogen, dels vid nya Ica Maxi. Vad gäller den senare är det främst en fråga mellan Ica och FTI.

– Men jag kommer ändå att lyfta frågan då vi träffas, säger han.

En återvinningsstation vid Stadsskogen är däremot en angelägenhet för Ulricehamns kommun. Frågan har varit aktuell i flera år, och från boende i området har synpunkter lämnats vad gäller behovet av en återvinningsstation.

Något svar på varför inget verkar ha hänt, har inte Fredrik Larsson.

– Frågan aktualiserades innan jag började i kommunen. Men inför ett nytt samverkansavtal med FTI lyfter vi nu frågan för att peka på behovet av en station i området, säger han.

Inför en eventuell återvinningsstation vid Stadsskogen är det av stor vikt att överväga lämplig utformning. Detta för att förebygga kommande störningar i form av nedskräpning och annat, enligt Fredrik Larsson.

– Platsen ligger nära bostäder samt förskola. Det gör det extra viktigt att få till en lämplig gestaltning. En placering av återvinningsstationen under jord är därför ett alternativ som vi kommer att undersöka, säger han.

Enligt FTI har man inte någon sådan återvinningsstation under jord på något annat håll i landet. Däremot görs försök med underjordiska återvinningsstationer, bland annat i Trollhättan och Skanör.

Vid mötet kommer kommunen även att redovisa kommande detaljplaner som öppnar för bostadsområden. Detta som ett underlag för FTI inför planering av tänkbara nya återvinningsstationer.

Vidare kommer FTI att redogöra för inkomna klagomål gällande överfyllda containrar vid återvinningsstationerna med nedskräpning i området som följd.

Ett nytt samverkansavtal gällande befintliga samt nya återvinningsstationer ska också diskuteras.

Fakta

Ny beräkningsmodell

Tidigare tillämpade FTI en schablon som angav behovet av återvinningsstation baserat på antalet invånare. Sedan några år tillbaka har man frångått den modellen, då den är ett trubbigt sätt att mäta behovet. För närvarande håller man på att titta på en ny modell för hur behovet av återvinningsstation kan bedömas.

I Ulricehamns kommun finns 20 återvinningsstationer.

I Tranemo kommun finns 15 återvinningsstationer.

Visa mer...