Ulricehamn

Förslag: Högstadieskolorna slås samman till ny jätteskola

Ulricehamn Artikeln publicerades
Foto:Pernilla Rudenwall

Nu finns förslag att ersätta nuvarande två högstadieskolor i kommunen med en ny högstadieskola med placering vid Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn.

Utredningen av en eventuellt ny högstadieskola blev klar tidigt i höstas. Frågan har därefter diskuterats i förvaltningen, och ytterligare underlag har tagits fram.

Vid senaste sammanträdet med kommunstyrelsen i förra veckan gavs en lägesbeskrivning av det kommande förslaget. Dagen innan gjordes även en presentation för rektorerna.

Enligt uppgifter som UT tagit del av, ser förvaltningens inriktningsförslag ut så här:

• En ny, samlad högstadieskola med plats för minst 1 000 personer byggs på grusplanen invid Tingsholmsgymnasiet. Eleverna som annars skulle ha gått på Ätradalsskolan kommer att få skolskjuts till den nya skolan.

• Nuvarande Stenbocksskolan kan göras om till F-6-skola. Högstadieeleverna får i stället gå i den nya högstadieskolan vid Tingsholm.

• Även Ätradalsskolan i Timmele kan konverteras till en F-6-skola. Konsekvensen för skolorna i Blidsberg och Dalum finns det i nuläget ingen uppgift om.

• En ny skolidrottsplats byggs på Lassalyckan, på den fotbollsplan som anlades för att det skulle spelas amerikansk fotboll där.

• En ny idrottshall byggs i Ulricehamn.

Bakgrunden är ett politiskt uppdrag i budgetbeslutet för 2017. Uppdraget var att ta fram en så kallad tillväxtplan för grundskolan och då utreda förutsättningarna för att slå samman högstadieskolorna.

Efter diskussion och frågor i kommunstyrelsen i torsdags har förvaltningsledningen skrivit fram ett förslag.

– Detta är en komplex fråga. Men min bedömning är att vi har tillräckligt med underlag, säger Håkan Sandahl, kommunchef i Ulricehamns kommun.

I nuläget vill han inte gå in på innehållet i förslaget.

– Det vore fel att föregripa den politiska diskussionen, säger Håkan Sandahl.

Det färdiga förslaget väntas behandlas vid nästa kommunstyrelsesammanträde, som hålls den 8 januari. Om så sker, bestäms vid det så kallade beredande utskottet i mitten av december. Beredande utskottet består av ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen. Här bestäms vilka ärenden som är klara för beslut i kommunstyrelsen, respektive vilka som behöver beredas ytterligare.