Ulricehamn

200 män ska topsas i jakten på mördaren - ”Flera som hört av sig”

Ulricehamn Artikeln publicerades

Vid halvåtta på måndagsmorgonen skickade polisen ut ett SMS till ungefär 200 män hemmahörande i Ulricehamn som de vill förhöra och dna-topsa genom ett salivprov. Polisen hoppas att någon av männens dna ska matcha spår som har säkrats efter mordet.

– Vi har vidtagit åtgärder för att topsa ett stort antal personer och vi ber om allmänhetens förståelse för det, säger Tommy Nyman, presstalesperson i region Väst.

Polisen har alltså säkrat dna-spår efter den tekniska undersökningen som skedde efter mordet.

Det är ungefär 200 män som kallas till topsning och förhör.

– Responsen på sms:et har varit bra. Det är flera som hört av sig och bokat upp tid direkt, säger Tommy Nyman, som finns på plats på polisstationen i Ulricehamn.

När UT besökte polisstationen vid 9-tiden satt en man och väntade på att bli topsad och ytterligare två män kom i samma ärende.

Det är första gången som polisen i Västra Götaland använder sig av masstopsning. Uppmärksammade fall i Sverige där topsning har använts tidigare är bland annat i det så kallade joggingmordet i Upplands Väsby sommaren 2015 där en 21 årig kvinna mördades vid ett motionsområde. Då topsade polisen ungefär 800 personer i jakten på mördaren.

Även i utredningen av den så kallade Hagamannen i Umeå användes topsning, över 700 personer lämnade då salivprov.

– Ungefär en halvtimma beräknar vi att varje förhör tar, säger Tommy Nyman.

I de fall där de kallade personerna inte har möjlighet att ta sig till polisstationen i Ulricehamn åker polisen ut och genomför förhör och topsning på den plats där personen befinner sig.

De prov som nu tas av män i Ulricehamn kommer bara att prövas mot de spår som har säkrats i den här mordutredningen. Därefter kommer provet att förstöras.

– Om en vecka räknar vi med att ha analyssvar från nationellt forensiskt centrum om en eventuell matchning, säger Tommy Nyman.

Polisen har använt vissa kriterier för att välja ut männen. Vilka dessa är går man inte in närmare på. Men bland annat har gärningsmannaprofilgruppen varit behjälplig i det här arbetet.

På frågan om en mobiltelefons uppkoppling mot en mast i närheten av brottsplatsen vid en viss tid kan vara ett kriterium lyder svaret.

– Det skulle kunna vara så.

Polisen hoppas också få in ny information genom de förhör som också kommer att genomföras.

Polisen har i nuläget ingen misstänkt för mordet, som skedde den 24 oktober.

En kvinna i 60-årsåldern kom inte hem igen efter en motionsrunda och anhöriga kontaktade polisen. Polisen fann senare på kvällen kvinnan död vid milspåret på Lassalyckan.

Kort efter mordet anhölls en man. Han släppts senare och är inte längre misstänkt.

Polisens hänvisar i informationen man går ut med till rättegångsbalken vad gäller sina möjligheter att ta prover.

I kapitel 28 sägs bland annat att man får ta salivprov på annan än misstänkt om det gäller brott som kan ge fängelse, och om "det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av brottet".

Fakta

Så löd sms:et

Du kallas till förhör med anledning av att det den 24 oktober 2017 skedde ett grovt brott i Ulricehamn.

Du är inte misstänkt.

Ett stort antal personer har kallats till förhör av samma anledning som du. Urvalet har skett efter vissa kriterier, bland annat ålder och knytning till ett visst område. I samband med förhöret kommer du att få lämna salivprov för DNA-analys. Provet kommer endast att jämföras mot aktuellt ärende. Förhöret är inplanerat att hållas på Ulricehamns polisstation måndag 4 december 2017. Kontakta nedan telefonnummet mellan klockan 8-18 för att boka tid.

Visa mer...

Fakta

Rättegångsbalken 28 kap

12 b § Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får göras på annan än den som skäligen kan misstänkas för ett brott, om

1. syftet är att genom en DNA-analys av provet underlätta identifiering vid utredning av ett brott på vilket fängelse kan följa, och

2. det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av brottet.

Analysresultatet får inte jämföras med de DNA-profiler som finns registrerade i register över DNA-profiler som förs enligt polisdatalagen (2010:361) eller i övrigt användas för annat ändamål än det för vilket provet har tagits.

Första stycket gäller inte den som är under 15 år. Lag (2010:363).

Visa mer...