Ulricehamn

Mattias Josefsson: Handlarna kan vi inte ha en strategi för

Ulricehamn Artikeln publicerades

Politikerna är överrens om att en levande stadskärna är viktig. Samtidigt rår de inte över fastigheter eller konsumenters köpmönster.

Efter en förfrågan från politikerna tog Nuab fram en handelsstrategi som blev klar sommaren 2016. Den skulle behandlas i kommunfullmäktige, men har inte nått dit än. Det gör den först i höst.

– Det har kommit mer akuta ärenden emellan. Världscupen till exempel. Så jag har inga synpunkter än, säger kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson.

Handlarna känner att det saknas en tydlig och långsiktig strategi. Har ni det?

– För kommunen är det viktigt med ett levande centrum. Det ger en god känsla för att vilja vistas där. Handlarna kan vi inte ha en strategi för. Det kan, får och ska vi inte, säger Mattias Josefsson.

– Däremot kan kommunen vara öppen för evenemang som gör stadskärnan levande.

Stadskärnans framtid ligger därför i mångt och mycket i fastighetsägarnas händer.

– Som det är nu ja. Vi hade en diskussion om glastaket som exempel på tidigare arbete. Det finns inget som hindrar att vi startar igen.

Handelsstrategin trycker på vikten av att binda ihop Ubbarp och centrum. Men eftersom den inte behandlats än finns inga konkreta planer på hur det exakt ska gå till.

Ubbarp börjar bli klart nu. Borde ni ha påbörjat det arbetet vid det här laget?

– Det var de här tankarna som drog i gång pratet om glastaket. Och det är ju en sån här diskussion vi behöver ha. Men luften gick ur förra året. Sedan dess har alla parter legat lågt, säger Josefsson och syftar på när Hökerum bygg drog tillbaka sin bygglovsansökan.

Om gågatan slutar med matställen och bostäder, kan det ses som en levande stadskärna också?

– Nej, säger han. Svaret kommer snabbt.

Om bredden på utbudet är en förutsättning för att handlarna ska överleva då?

– Den stora utmaningen för handlarna är hur de ska möta e-handeln. Och etableringen av Ubbarp kommer inte som en chock, vi har levt med det här i fem år nu.

Och han tycker att det görs en hel del. Bland annat har kommunen rustat upp gågatan med nya sittplatser, 300 centrumnära bostäder planeras och det finns handelsutvecklare i kommunen. Han tycker också att fastighetsägarna är aktiva.

Forskningen säger att små stadskärnor påverkas negativt av externa köpcentrum, i alla fall kortsiktigt. Om handlarnas marginaler håller för externhandel och e-handel får framtiden utvisa.

Hur ser framtiden ut, blir det caféer och bostäder på gågatan i stället?

– Matställen och caféer hoppas jag. Och det kommer att handla om mycket tjänster, det jag inte kan köpa på nätet.