Ulricehamn

Hökerum har köpt väveriets fastighet

Ulricehamn Artikeln publicerades
En rivning av de nyare fabriksdelarna för att där bygga bostäder, ingår i Hökerum fastighets planer. Gatan till vänster är Strandgatan.
En rivning av de nyare fabriksdelarna för att där bygga bostäder, ingår i Hökerum fastighets planer. Gatan till vänster är Strandgatan.

Bogesunds väveri har sålt sin industrifastighet, men stannar tills vidare kvar som hyresgäst i hälften så stora lokaler.

Köpare är Hökerum fastigheter, som planerar för nya bostäder.

De industrifastigheter mellan Storgatan och Strandgatan där Bogesunds väveri har sin verksamhet, och också äger, har varit till salu i ungefär ett år. Men nu är de sålda. Från 1 november heter ägaren Hökerum fastigheter.

– Just nu står mycket tomt. Väveriet behöver inte så stora lokaler, men stannar kvar som hyresgäst på knappt hälften så stor yta som i dag, säger Fredrik Ståhl, vd för Hökerum fastigheter.

Hyreskontraktet löper på tre år. Vad som händer sedan är inte klart.

– Vi har ett treårskontrakt med en eventuell förlängning om Hökerum inte behöver lokalen för annat ändamål. Om vi inte blir kvar här, är tanken att vi i så fall vill hyra en annan lokal för vår produktion, säger Åke Cardell, styrelseordförande i Bogesunds väveri AB.

Att Hökerum fastigheter köper två industrifastigheter på totalt 13 000 kvadratmeter för 17 miljoner kronor, bebyggda med den ursprungliga fabriksbyggnaden, men också med olika tillbyggnader, har främst med läget att göra.

– Det har stor potential och ligger väldigt bra, nära både centrum och sjön, säger Fredrik Ståhl.

Och detta gör området attraktivt för boende. Enligt Ståhl finns tankar att bygga om den gamla tegelbyggnaden till bostäder, men också att riva de nyare, exteriört inte lika tilltalande tillbyggnaderna och på de ytor som frigörs då bygga ännu fler lägenheter. I planerna ryms även kontor och lagerlokaler.

Men exakt vad väverifastigheterna kan komma att användas till och hur de får bebyggas, beror på hur Ulricehamns kommun ser på utvecklingen i denna del av centralorten.

– Kommunen håller på att ta fram ett planprogram för hela området Fiskebacken–Brunnsbo, med bland annat väveriet och reningsverket, sedan återstår att ta fram detaljplaner. Vi räknar med att det kan ta ungefär tre år innan vi eventuellt kan börja bygga något och under tiden hyr vi ut de gamla verkstadsdelarna, säger Fredrik Ståhl.

När byggplanerna för fastigheten Brunnsbo 6, mellan Bogesunds väveri och Topecohuset, presenterades, blev det en del protester från grannarna. Funderar ni på ”höghus” på väverifastigheten?

– Nej, kommunen är nog inte så intresserad av det.

Fotnot: Fastigheten med Ulricehamns bowling och den gamla bilhallen i hörnet Storgatan–Fiskaregatan ingår inte i köpet.

fakta

Bogesunds väveri

Bogesunds Väveri grundades 1934 av Fritz Cardell och Hans Philipp, som lät bygga den fabrik där företaget håller till än i dag. Från början tillverkades och såldes gardiner, möbeltyger och sängöverkast till konsumenter, men under 1970-talet utvecklades företaget till att bli en ledande leverantör av textilier för offentliga miljöer. All tillverkning sker i Ulricehamn, ungefär hälften går på export. Företaget har i dag cirka 30 anställda. Vd är Karin Nilsson från fjärde ägargenerationen.

Källa: Bogesunds väveri

Visa mer...