Ulricehamn

Brandmän på heltid

ulricehamn Artikeln publicerades
För 20 år sedan bestod räddningstjänsten i Ulricehamn av sex personer som arbetade heltid varje vardag. Victor Skattberg och Per Levinsson har varit brandmän i fem respektive 15 år. Sedan sex veckor tillbaka är det heltidsanställda på stationen i Ulricehamn.
Foto:Carina Carlzon
För 20 år sedan bestod räddningstjänsten i Ulricehamn av sex personer som arbetade heltid varje vardag. Victor Skattberg och Per Levinsson har varit brandmän i fem respektive 15 år. Sedan sex veckor tillbaka är det heltidsanställda på stationen i Ulricehamn.

Tät trafik i Ulricehamn gör att inställningstiderna inte alltid har kunnat hållas av deltidsbrandmännen.

Sedan sex veckor tillbaka finns två heltidsanställda brandmän på stationen i Ulricehamn.

Den så kallade anspänningstiden, den tid som de deltidsanställda brandmännen ska ta sig till stationen, klä på sig och åka iväg, är fem minuter. Inom tio minuter ska en insats ha startat i tätorten.

Tät trafik, under främst rusningstid inne i centrala Ulricehamn, gör att en del deltidbrandmän inte har klarat tidsgränsen på fem minuter och då har insatserna försenats.

– De som arbetar på Vist industriområde ska igenom tre rondeller för att nå stationen. I och med öppnandet av motorvägen ser vi att trafikmängden ökat på väg 46. Även från andra platser i Ulricehamn har körtiden till stationen ökat, säger Victor Skattberg, som är en av de två nyanställda brandmännen.

Under sex månader ska Victor Skattberg tillsammans med Per Levinsson bemanna stationen i Ulricehamn under 40 timmar fördelat på fyra vardagar i veckan.

Under det halvåret som projektet pågår ska det utvärderas och därefter är det Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund som tar beslut om tjänsterna ska bli permanenta.

– Nu är vi alltid minst två man som kan åka iväg inom 90 sekunder med en mindre räddningsbil. Vi har med oss utrustning för de flesta typer av insatser, bland annat skärsläckare, hjärtstartare och annat sjukvårdsmateriel för att kunna frysa ett olycksförlopp i väntan på att resterande styrka kommer fram, säger Per Levinsson.

Två personer arbetar sedan tidigare heltid på stationen. Förutom att ingår i räddningsstyrkan sköter de fordon och underhåll av material på andra stationer i räddningsförbundet exempelvis Dalstorp, Vegby, Trädet.

Om de två befinner sig på Ulricehamnsstationen när larmet går kan 90 sekunders-styrkan därför bestå av fyra man

Förutom utryckning vid larm arbetar Skattberg och Levinsson med underhåll av slang, rökskydd och sjukvårdsmaterial på stationen. De ska även ta fram något som kallas insatskort, en form av information om olika byggnader i kommunen. Informationen ska användas under utryckning då brandmännen i fordonen kan se exempelvis var brandposter är placerade och vilken typ av egenskaper och risker som finns i den aktuella byggnaden.

Ytterligare en uppgift för den nyanställda duon är genomföra praktisk brandsläckningsutbildning med kommunanställda och åka ut i skolor och prata om vad räddningstjänsten gör och hur barn ska agera vid en eventuell brand.

I snitt larmas räddningsstyrkan i Ulricehamn ut drygt 300 gånger på ett år varav 50-60 larm är så kallade IVPA, i väntan på ambulans.