Sommar

Ett paradis för vandrare

Sommar Artikeln publicerades
Dalumsleden, 34 km
Foto:Pernilla Rudenwall Petrie
Dalumsleden, 34 km

Naturen i Ulricehamns kommun bjuder på det mesta och för den som vill njuta av den med alla sinnen finns ett stort antal vandringsleder att välja mellan. På med kängorna bara!

Några kilometer eller kanske flera mil? Lätt eller konditionskrävande? Med eller utan barn?

Det finns uppmärkta leder för alla sorters vandrare och för den som kanske bara vill ta en längre promenad.

Här följer de mest kända, en del klassificerade efter svårighetsgrad. Kartor över nästan alla finns på nätet, länkade från turistbyråns hemsida.

Sjuhäradsleden, 140 km, Europaled 1

Startar vid järnvägsstationen i Hindås och går via Bollebygd, Borås och Ulricehamn till Mullsjö. Leden är 140 km lång och uppdelad i tio etapper. Sedan 1991 ingår Sjuhäradsleden i den internationella vandringsleden Europaled 1, som börjar i Italien och slutar i Grövelsjön i norra Dalarna.

Sjuhäradsleden ansluter till Vildmarksleden i Hindås i väster och Vätterleden i Mullsjö i öster. Ansvariga för leden är Bollebygds, Borås och Ulricehamns kommuner. Vandringsleden går genom skiftande miljöer. Man vandrar genom skogsmark, jordbrukslandskap och stad.

Rastplatser och annan service finns utsatta på respektive etappkarta. Sträckningen genom Ulricehamns kommun är 60 km och går mellan Hallabron vid Tolkens sydspets och kommungränsen mot Mullsjö vid Ryfors.

Pilgrimsleden Norra Ätradalen, 39 km

Pilgrimsled genom Ätradalen från Kronogården i Trädet till Skottek i södra delarna av Ulricehamns centralort. Leden är en fortsättning på pilgimslederna i Skaraborg och knyter samman Falbygden och Ätradalen.

Från Kronogården till Blidsberg följer Pilgrimsleden Redvägsledens sträckning, som i huvudsak går på stigar och skogsvägar. Från Blidsberg genom Ulricehamn till Skottek går leden utmed den gamla färdvägen genom Ätradalen och på banvallen efter den nedlagda järnvägen mellan Ulricehamn och Falköping, som numera är gång- och cykelbana.

Utmed vägen passeras fyra kyrkor och andra intressanta natur- och kulturhistoriska platser. Leden är märkt med Sankt Olofs-korset.

Björnöleden, 5 km

Går genom naturreservatet Komosse, en av Sydsveriges största myrar. Utgår från parkeringen vid Mörkö. Spångad led genom ett storslaget, ödsligt myrlandskap. Vid Lilla Björnön finns rastplats med eldstad och vindskydd och viss möjlighet till bad. Där finns också Femstensröset, en hög med stenar som markerar gränsen mellan Småland och Västergötland.

Galtåsenleden, 10 km

Startar vid Lassalyckans friluftsområde och går, tillsammans med Rönnåsenleden, på slingrande skogsväg ner till Pinebobäcken, passerar ruinerna av gården Rönnåsen och går vidare upp mot Galtåsen, Västergötlands högsta punkt, 361 meter över havet.

Rönnåsenleden, 9 km

Startar och slutar vid Lassalyckans friluftsområde. Leden går delvis tillsammans med Galtåsenleden (se ovan) och fortsätter grusvägen förbi Hässlet och Sillebacken vidare mot Hester och Lassalyckan.

Prästavägen Gällstad, 2,5 km

En kulturväg mellan Gårdö i Gällstad och Södra Säm. Prästens väg mellan bostället och kyrkan i Södra Säm. Utmed vägen finns 28 intressanta kulturminnen.

Kronogårdens naturstigar, 2 km och 4,5 km

Vandringsleden har start och mål vid Kronogården i Trädet. Den kortare stigen är anpassad för barnvagnar och rullstolar. Den längre stigen löper genom granskog, våtmarker och kulturlandskap.

Vildmarksleden, 4 km och 8,5 km

Start och mål vid Årås kvarn i Kölingared. Leden är byggd av och sköts med ideellt arbete av Kölingareds byalag. En del går över ödslig mossmark, med tydliga spår efter forna tiders torvbrytning.

Blå stigen, 5 km

En strövstig som går i Ulricehamn och har start vid Lassalyckan, Sim- och sporthallen och Herralyckedreven. En vacker vandring i omväxlande natur. Går uteslutande på skogsstig.

Brunnleden, 6 km

Start och mål vid Brunns kyrka. Byvägen upp till Långsered, på slingrande skogsstig till Remma med vacker utsikt. Sista delen av leden sammanfaller till en del med Åsundenleden (se nedan).

Åsundenleden, 49 km

Går runt sjön Åsunden med start och mål vid Lassalyckans friluftsområde. Vandring i ett omväxlande jordbruks- och skogslandskap, passerar två naturreservat – Korpeboberg på Åsundens östra sida och Kråkebo vid nordvästra sidan av Åsunden. Båda reservaten är fina lövskogsområden.

På västra sidan av sjön är leden vissa sträckor väldigt kuperad. Den passerar några riktigt branta passager och flera mycket fina utsiktspunkter. Passerar Vegby samhälle med camping, café och affär och går även förbi några badplatser. Iordningställda övernattningsplatser finns inte.

Klassning: Medel med vissa partier svår.

Blidsbergs spår och leder

Tre fina och lätta vandringsleder, alla med start och mål vid Bygdegården.

Vandringsled gul 7,7 kilometer: Går norrut till Humla/Gunnarp, sedan söderut via gamla järnvägen och kommer upp till korsningen där det en gång i tiden stod en arbetskur, Kurn. Där strålar den gula leden ihop med den blå för att ledas österut mot Falköpingsvägen och runt så att man kommer ut på banvallen och går västerut mot Påarp.

Vandringsled blå 4,8 kilometer: Följer gul led från start. Viker av åt höger och bli då blå markering och går då österut mot Ljungtorp och Kurn och strålar åter samman med gul led.

Vandringsled vit 7,5 kilometer: Körkelen, en lätt och trevlig led att gå eller cykla.

Marbäcksleden, 8 km

Start och mål vid gamla stationen Pinebo nära Grönahögsvägen. Följer skogsvägen ner till Bredgården i Marbäck. En vandring på den gamla ridvägen, där leden sammanfaller med Åsundenleden. Tillbaka till Pinebo går vandringen på den gamla järnvägsbanken.

Änglaleden, 37 km

Går i huvudsak på små landsvägar, byvägar och skogsvägar och är också lämplig att cykla. Mycket varierande natur. Vindskydd längs leden och boendemöjligheter utmed vägen. Grillkåtan vid Årås kan användas. Leden är iordningsställd och drivs ideellt av Östra Redvägs Ekonomisk förening.

Dalumsleden, 34 km

En natur- och kulturvandring runt Dalum. Leden passerar bland annat platser där det finns eller har funnits gamla torp och backstugor, bronsåldersrösen och kvarnstensbrott.

Den passerar två sjöar med fågeltorn och många natursköna platser. Två vindskydd och flera fina rastplatser. Anslutningsleder finns från Nörevägen, vid Dalums kyrka, utmed riksväg 46 vid avtagsvägen till Vång och i Dalums samhälle, Vedåslavägen vid elljusspåret. Dalums Hembygdsförening ansvarar för skötsel och drift av leden.

Klassning: Medel med vissa sträckor svår

Redvägsleden, 46 km

Mellan Lassalyckan och Trädet i norra delen av Ulricehamns kommun. Går genom ett lätt kuperat landskap med många fina naturupplevelser och kulturhistoriskt intressanta fornlämningar. Följer i vissa delar Ätrans slingrande väg genom Ätradalen.

Vid Timmele finns spår kvar av den gamla ridvägen som under 1300-talet var landskapets viktigaste färdväg från Halland och upp mot Falbygden. Redvägsleden och Åsundenleden går samma sträckning mellan Lassalyckan och Ubbarp. Längre norrut går Redvägsleden och Dalumsleden samma sträckningar.

Passerar naturreservatet Baktrågen, en speciell geologisk formation med en rik flora och fornminnen. Där Redvägsleden sammantrålar med Dalumsleder finns Jordkulan 100 meter från leden – en rastplats med eldstad, vindskydd och toalett. Mellan Dalum och Blidsberg i närheten av Ormestorp finns ett vindskydd för rast och övernattning.

Klassning: Medel

Källa: Ulricehamns turistbyrås hemsida