Artiklar om mikael dahl

I den senaste översynen av reglerna för skolskjuts behålls samma villkor som tidigare för vilka som är berättigade till skolskjuts. För längden från hemmet till skolan eller till hållplats gäller samma förutsättningar som tidigare, skriver företrädare för den politiska majoriteten.
Foto:
Debatt 13 mars

Svarar om skolskjuts - Barnens säkerhet i främsta rummet

Skollagen anger att elever i grundskolan samt särskolorna har rätt till skolskjuts. Politiskt antar vi ett regelverk...