Artiklar om mattias josefsson

Kvartetten Birgit Andersson, Roland Karlsson, Inga-Kersti Skarland och Mattias Josefsson drog igång ett projekt i på 15–20 miljoner. Utan ordentligt underlag. Utan beslut. Utan att se på konsekvenser för övrig verksamhet. Med dålig styrning. Det om något är en valhänt hantering av kommunens pengar, anser signaturen Läsare utan gränser.
Foto:
Insändare 17 april

Insändare: Vem är det som är valhänt, Mattias Josefsson?

En utredning visar nu att den valhänthet kvartetten beskyllde Högborn för, den har de själva, fast i mycket, mycket...

I den senaste översynen av reglerna för skolskjuts behålls samma villkor som tidigare för vilka som är berättigade till skolskjuts. För längden från hemmet till skolan eller till hållplats gäller samma förutsättningar som tidigare, skriver företrädare för den politiska majoriteten.
Foto:
Debatt 13 mars

Svarar om skolskjuts - Barnens säkerhet i främsta rummet

Skollagen anger att elever i grundskolan samt särskolorna har rätt till skolskjuts. Politiskt antar vi ett regelverk...