Artiklar om ekero

För åkermarken utmed väg 157, på andra sidan vägen sett från kyrkan, har Göteborgs stift lämnat in en begäran om planbesked för bland annat byggande av vård- och omsorgsboende, bostäder för äldre och nytt församlingshem. Men det finns ingen överenskommelse med Ulricehamns kommun och det pågår inga förhandlingar mellan parterna.
Foto:
UT Ulricehamn 17 maj

Både kommunen och Svenska kyrkan planerar för äldreboende i Gällstad

Vård– och omsorgsboendet Ekero i Gällstad ska ersättas med ett nytt, mer centralt beläget. Det har varit klart i...